ไหว้ตรุษจีน 2565 ไหว้ตอนไหน เวลาไหน

สำหรับวันตรุษจีนในปี 2565 นั้นจะตรงกับวันอังคารที่ 1 กพ. 2565 ซึ่งก่อนที่จะถึงวันตรุษจีน ก็จะเป็นวันจ่าย ซึ่งจะตรงกับวันที่ 30 …

Read More