อ่านแล้วน้ำตาจะไหล...

อ่านแล้วน้ำตาจะไหล อย่าตัดใครออกจากชีวิตง่ายๆนะ... พี่น้อง...ให้อภัยแล้วให้โอกาส สิ่งนี้เรียกว่า "รัก" เมื่อเด็กน้อย...

ความเชื่อ

ดูดวง