กร มอุตุฯ เตื อ นพื้ นที่ระวั ง พ ายุฤดูร้อ น 3 ถึง 6 เม ษาย น 

กร มอุตุฯ เตื อ นพื้ นที่ระวั ง พ ายุฤดูร้อ น 3 ถึง 6 เม ษาย น 

ในช่วงวันที่ 3 – 6 เมษายน 2564 ประเทศไทยจะมีพายุฤดูร้อนเกิ ดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงมีฟ้าผ่าเกิ ดขึ้นด้วย โดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก่อน ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ตอนบน จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป

อุตุฯ เตือน 55 จว. รับมือพายุ 'นูรี' พรุ่งนี้!! ระวัง  'ฝนตกหนัก-น้ำท่วมฉับพลัน' | MATICHON ONLINE | LINE TODAY

จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวร ะวั งอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิ ดขึ้น โดยหลีกเลี่ ย งการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและ ร ะวั งความเสียหา ยที่จะเกิ ดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

ทั้งนี้ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดต่อเนื่องกันหลายวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.