ของที่ไม่ควรเอาเข้าไมโครเวฟเลย แต่หลายคนใช้ผิดตลอด

ของที่ไม่ควรเอาเข้าไมโครเวฟเลย แต่หลายคนใช้ผิดตลอด

1 การต้มไข่ในไมโครเวฟห้ามเด็ดขาด การใช้ไมโครเวฟต้มไข่ไม่ใช่สิ่งที่ควรทำเลยเพราะว่าจะเป็นอั น ต ร า ยอย่ างมากเ สี่ ย งที่มือจะไหม้ได้ รวมถึงด้านในจะมีไอน้ำสูงทำให้ไข่เกิดการร ะ เ บิ ดจากความร้อนสูงได้อีกด้วย

2 อย่ าใช้ภาชนะที่เป็นโลหะเด็ดขาด เนื่องจากจะทำให้เกิดความร้อนสูงมากๆ แม้จะเป็นโลหะเพียงนิดเดียวก็ทำให้เกิดไฟไหม้ได้เหมือนกัน ฉะนั้นห้ามเด็ดขาดเลย

3 ภาชนะที่ทำจากโฟม คงทราบกันอยู่แล้วว่าโฟมกับความร้อนมันไปกันไม่ได้อยู่แล้ว และกับไมโครเวฟก็ไม่ควรเลยเพราะมันร้อนมากแถมยังทำให้ส า ร เ ค มี อั น ต ร า ยในโฟมนั้นละลายไปโดนอาหารอีกด้วย

4 ภาชนะตัดโลหะก็ใช้ไม่ได้เหมือนกัน จะเป็นอะไรก็ตามที่เป็นภาชนะตัดโลหะก็ใช้ไม่ได้เด็ดขาด เพราะว่าจะทำให้เกิดประกาย ไ ฟได้ทั้งนั้นและยังทำให้อั น ต ร า ยอีกด้วยนะ

5 สแตนเลสก็ไม่ได้ ห้ามเลยเหมือนกันจะเป็นแก้ว เป็นชามก็ห้าม เพราะจะทำให้มีกลิ่นแปลกๆ ออกมาทำให้อาหาร เครื่องดื่มนั้นเสียรสชาติและได้รับส า ร อั น ต ร า ยเข้าร่างกายได้

6 แก้ว จะเป็นแก้วหรือเซรามิกก็ไม่ควรเลย เสี่ยงจะทำให้แก้วแตกได้เลย โดยเฉพาะไมโครเวฟที่ไม่มีจานหมุนความร้อนจะอัดหนักมาก ร ะ เ บิ ดแน่นอน ฉะนั้นหากจะอุ่นก็ควรใช้แก้วที่เข้าไมโครเวฟได้และต้องเป็นรุ่นที่มีจานหมุนเท่านั้นด้วย

7 แก้วเก่าห้ามเด็ดขาด แก้วใบไหนที่เก่ามากๆ วัสดุเคลือบอาจจะหลุดได้ บางทีก็มีส า รตะกั้ว โลหะหนักต่างๆ ออกมาแล้วเข้าร่างกายเราได้เหมือนกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.