ขอได้แต่ อย่าบนบาน เสด็จพ่อ ร.๕ โชคลาภ เงินทอง สมหวังดังใจ

ขอได้แต่ อย่าบนบาน เสด็จพ่อ ร.๕ โชคลาภ เงินทอง สมหวังดังใจ รัชกาลที่ ๕ ที่ประชาชนต่างเดินทางไปกราบไหว้ที่ พระบรมรูปทรงม้า ณ พระลานหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม

ถือเป็นความมหัศ จ ร ร ย์อย่างยิ่งประการหนึ่ง คือ ตามปรกติอนุสาวรีย์ของบุคคลนั้น มักจะสร้างภายหลังที่บุคคลนั้นสิ้นชีวิตไปแล้ว ยกเว้นพระบรมรูปทรงม้าแห่งเดียวเท่ๅนั้น อีกทั้งยังได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดพระบรมรูปด้วยพระองค์เอง

โดยเครื่องเครื่อง สักการะที่ท่านทรงโปรดนั้นมีดังนี้

– น้ำมะพร้าวอ่อน

– กล้วยน้ำว้า

– ทองหยิบ,ทองหยอด

– ดอกกุหลาบสีชมพู หรือดอกไม้ที่เป็นสีชมพูอันเป็นสีของวันพระราชสมภพโดยต้องจุดธูปบูชาครั้งแรกโดยให้จุดธูป 16 ดอกและขั้นต่อไปก็ให้จุดธูป 9 ดอกหรือหน้าดอกโดยคาถาบูชานั้นมีดังนี้พระคาถาบูชาดวงวิญญาณเสด็จพ่อรัชกาลที่ ๕

พระคาถาบูชาดวงวิญญาณเสด็จพ่อรัชกาลที่ ๕

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ กล่าว 3 ครั้ง

พระคาถาบูชาพระพุทธเจ้าหลวง

พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ

หรือแบบเต็ม ตั้งนะโม 3 จบ  อิติปิโส วิเสเสอิอิเสเส พุทธะนาเมอิอิเมนา พุทธะตังโสอิอิโสตัง พุทธะปิติอิ พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ มาสีสะมานัง

 

แหล่งที่มา : followingmyking

เรียบเรียงโดย : rugyim.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.