ขัดห้องน้ำวัด บุญกุศลใหญ่ ส่งผลให้ชีวิตก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง

ขัดห้องน้ำวัด บุญกุศลใหญ่ ส่งผลให้ชีวิตก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง การทำบุญด้วยการขัดห้องน้ำวัด เป็นอีกหนึ่งการทำบุญที่ได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่

พระไพศาล วิสาโล อธิบายความหมายของเวยยาวัจจมัยไว้ว่าหมายถึง  การทำบุญด้วยการขวนขวายรับใช้ รวมความถึงการช่วยเหลือกิจส่วนรวม เช่น การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ป่า การรักษาสมบัติสาธารณะ การดูแลชุมชนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

การชักชวนผู้คนให้ประหยัดพลังงานต่อต้านคอร์รั-ปชัน การเป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนตกทุกข์ได้ยาก หรือเป็นอาสาสมัครช่วยเหลืองานปฏิบัติธรรม คนที่ช่วยเหลืองานวัดเป็นประจำ

การทำบุญด้วยการขัดห้องน้ำนั้น เป็นการทำงานอย่างต่ำแต่ใจสูง ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่ส่วนใหญ่ถ้าปฏิบัติไม่ได้ อาตมาจะแนะนำให้ไปขัดห้องน้ำ ขัดไปอธิษฐานจิตไปด้วยเผื่อแผ่ให้ตัวเอง ให้พ่อแม่ และคนที่รัก พอขัดสัก 2 – 3 ห้อง แล้วกลับมานั่งสมาธิจะได้ผລดีขึ้น หรือ เรียกว่าเห็นผລทันตาก็ว่าได้

 

แหล่งที่มา : admingreeklikeme

เรียบเรียงโดย : rugyim.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.