ข่า วดีค นไท ย อย. เตรีย มอ นุมั ติเพิ่ ม วัคซี น

ข่า วดีค นไท ย อย. เตรีย มอ นุมั ติเพิ่ ม วัคซี น

อย. เผยความคืบหน้าพิจารณาอนุญาตวัคซีนโควิด-19 โดยอนุมัติไปแล้ว 3 ราย ได้แก่ วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า วัคซีนโคโรนาแวค วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน และ

อยู่ระหว่างประเมินคำขอขึ้นทะเบียน 1 ราย และอยู่ระหว่างทยอยยื่นเอกสารประเมินคำขออีก 2 ราย

ข้อมูลเพิ่มเติม https://bit.ly/3vAhd6m

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน “ไทยชนะ” และ ลงทะเบียน “หมอพร้อม”นะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.