ของมงคล 4 อย่าง คนจีนมีติดไว้ทุกบ้าน

ของมงคล 4 อย่าง คนจีนมีติดไว้ทุกบ้าน

1 รูปภาพธรรมชาติ

รูปปลาทองหรือจะเป็นรูปทางธรรมชาติ เป็นรูปภาพที่จะมาช่วยปรับฮวง จุ้ย

แล้วนำมาประดับตกแต่งในบ้ า นของเราได้ จะเป็นรูปภาพแบบธรรมชาติแบบไหนก็ได้ เช่น น้ำทะเล ปลาทอง น้ำตก ภูเขา ใส่กรอบสวยๆ

แขวนเอาไว้ที่ผนัง เชื่อกันว่าจะช่วยความโชคดีเข้ามาหา เรียกเงินทอง เรียกความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงโชคดีๆก็มักจะลอยเข้ามา

2 ปลูกต้นไม้ไว้หน้าบ้ า น

ความเชื่อของคนโบราณนั้น บอกกันไว้ว่าหากหน้าบ้ า นดูโล่งเกินไป อาจจะดูแข็งๆ ให้สร้างความสดชื่นและเสริมอากาศที่บริสุทธิ์

โดยการหาต้นไม้มาประดับ ปลูกต้นไม้หรือกระปลูกใส่ลงไปในกระถางและวางประดับก็ได้

และที่สำคัญนั้นเราควรที่จะต้องดูแลรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ยอยู่เสมอ ทำให้ต้นไม้เขียวชุ่ม

มีความสวยงาม ก็จะช่วยทำให้ดูดโชคเข้ามาได้ แต่ถ้าหากว่าเราไม่ดูแลให้ดีก็จะให้ผลที่ตรงกันข้าม

3 กระดิ่ง หรือ ระฆัง

บ้ า นไหนที่แขวนกระดิ่งหรือระฆังเอาไว้ ตามความเชื่อโบราณว่ากันว่า

แขวนเอาไว้แล้วผูกผ้าสีแดง ด้ายสีแดงเอาไว้ที่แถวๆประตูด้านนอกบ้ า น

จะช่วยในการดูดเงินทองให้ไหลมาเทมา และยังช่วยให้หน้าที่การงานมีความราบรื่น

มีเงินทองเข้ากระเป๋าอยู่เสมอ มีความสุขกายสบายใจมากขึ้น

4  เหรียญ จี นโบราณ

เหรียญของจี น ที่มักจะใช้กันในสมัยโบราณ จะเป็นลักษณะกลมๆตรงกลางของเหรียญนั้นจะเป็นรูปสี่เหลี่ยม

หามาได้ให้เราผูกไว้กับด้ายสีแดง 3 เหรียญ นำไปแขวนเอาไว้ที่ประตูทางเข้าบ้ า น

จะช่วยในการเรียกเงินทองเข้ามาหา จะทำให้คนที่อยู่ในบ้ า นมีความสุขกายสบายใจ

สิ่งของทั้ง 4 อย่างนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถหาได้ หากไม่ได้มีความเชื่อหามา

ไว้เพื่อในการตกแต่งประดับให้เกิดความสวยงามก็ไม่หาย ลองหาสิ่งของทั้ง 4 อย่างนี้มาไว้ในบ้ า นกันดูเพื่อความโชคดีของทุกท่าน

ขอบคุณข้อมูลจาก : shar e-si

Leave a Reply

Your email address will not be published.