คนละครึ่งข้อใหม่ ใครมีข้อนี้อด 3,000

ถึงแม้ว่าจะมีหลายคนที่ใช้เงิ นเราชนะไปจนหมใดแล้ว แต่ก็มีหลายคนกำลังรอ เงินโครงการคนละครึ่งอยู่ แต่ล่าสุด รัฐได้ออกมาเผยแล้วว่า คนละครึ่ง เฟสใหม่ ใครมีข้อนี้อด 3,000 บาทแน่นอน

คนละครึ่ง เฟส 3 โดยประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไม่เกิน 31 ล้านคน

เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน มีดังนี้

มีบัตรประจำตัวประชาชน และเป็นบุคคลสัญชาติไทย โดยสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น

ต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ยิ่งใช้ยิ่งได้ด้วย

 

ใครที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และยิ่งใช้ยิ่งได้ จะไม่สามารถได้รับเงินคนละครึ่งได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.