คนเกิ ดวันต่อ ไปนี้ จากเหน็ดเหนื่อยมานาน จะสบายถึงสิ้นปี 63

คนเกิ ดวันต่อ ไปนี้ จากเหน็ดเหนื่อยมานาน จะสบายถึงสิ้นปี 63

ราศีเมษ

ในช่วง 4 เดือนก่อน เมื่อกลางปี ที่ผ่านมานั้น ชาวราศีเมษ ได้เจออิ ท ธิพ ล ของพ ร ะจันทร์ สีโ ล หิ ต เข้าเล่นงาน ทำให้ชีวิต ค่อนข้างมี อุ ป ส ร ร ค

มีเหตุให้ เ จ็ บเนื้อเ จ็ บตัว การเงิ นชะงั ก ไม่หวือหวา แต่เมื่อพ้น 16 มกราคมไปแล้ว จะพบช่องทาง ทำมาหากินใหม่ หรือมีเกณฑ์ เริ่มต้นทำธุรกิจ

มีกิจการ เป็นของตัวเอง และจะประสบ ผลสำเร็จ ทำกำไรดี ทำให้การเงิ น กระเตื่ อ งขึ้น กว่าแต่ก่อน รับทรัพย์อ ย่ า งต่อเนื่อง ใครที่มีหนี้สิน จะได้ชำระ ล้างหนี้ จนสบายตัว

ราศีกันย์

หลังจากตก อยู่ในภาวะชะงั ก ชะงั นอยู่นาน การเงิ นของ ชาวราศีกันย์ ก็ใกล้ได้ฤ ก ษ์พุ่ งสูงขึ้น บ้างแล้ว มีเกณฑ์กระเป๋าตุง ตลอดช่วงนี้
ถ้าลงทุน เ ก็ งกำไร หรือได้ลงทุน ทำธุรกิจ มีเกณฑ์ที่จะประสบ ความสำเร็จ ในช่วงปลายปี จะเห็นแสงสว่าง ที่จุดหมาย ชัดเจน มีเงิ นสดก้อนใหญ่ ในกำมือ แน่นอน

ทำบุญเสริมบ้าง ก็จะช่วยหนุนนำ ช ะตาชีวิต ให้ดีขึ้นไปอีก ส่วนเ รื่ อ งหน้าที่การงาน ยังทรงตัว

ราศีเมถุน

มีเกณฑ์ถูก สลากถูกรางวัลใหญ่ มีโอกาส ได้รับทรัพย์ ก้อนโตอ ย่ า งที่ไม่นึก ไม่ฝันมาก่อน เป็นราศี ที่บุญเก่าหนุนนำ ในเ รื่ อ งการเงิ น

โช คลา ภเด่น ชัดมาก แต่หากได้มาแล้ว ต้องแบ่งออกไป ทำบุญอุทิศส่วนกุศล แก่เจ้าก ร ร มนายเ ว ร หรือทำทาน แบ่งปันแ ก่ผู้ย ากไร้

คนทำธุรกิจ ก็จะได้กอบโกย กำไร มีเกณฑ์ร่ำร ว ยเป็นเศรษฐีใหม่ ได้เลย มีความมั่นคง ในชีวิตมากขึ้น

ราศีสิงห์

เฮงมากที่สุด ของปีนี้ ตกเป็นของ ชาวราศีสิงห์ ไปโดยป ริ ย า ย เดิมทีแม้จะเห น็ดเห นื่ อย อึ ดอั ดใจอยู่บ้า ง เ ล็ กน้อย แต่การเงิ น ค่อนข้างดี ถึงดีมากเลยทีเดียว

แต่หาก เปลี่ยนงาน หรือได้ย้าย ที่ทำงานไปแล้ว โช คจะเริ่ม สดใสมากขึ้นอีก ทั้งรายได้ ที่จะมีมากขึ้น และค ว า มรุ่งโรจน์ ในหน้าที่การงานนั้น สว่างสดใสมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published.