ครม. มีมติวันนี้ อนุมัตเพิ่ม 7000 บาท 1 ล้านสิทธิ์

ครม. มีมติวันนี้ ให้เยียวยากลุ่มแรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโค วิ ด-1 9 โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือ 3,500 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน

วันที่ 12 ม.ค. 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้นท์ว่า โครงการคนละครึ่ง จะมีการเปิดลงทะเบียนเพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิปลายเดือน ม.ค. นี้ ขณะที่เรื่องวันที่ 12 ม.ค. 2564

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้นท์ว่า โครงการคนละครึ่ง จะมีการเปิดลงทะเบียนเพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิปลายเดือน ม.ค. นี้

ขณะที่เรื่องวันที่ 12 ม.ค. 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้นท์ว่า โครงการคนละครึ่ง จะมีการเปิดลงทะเบียนเพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิปลายเดือน ม.ค. นี้ ขณะที่เรื่องอื่นๆ มีนโยบายให้เยียวยารายได้กับผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มครอบคลุมเหมือนที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นแรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และเกษตรกร โดยเบื้องต้นให้พิจารณาจำนวนเงินที่เหมาะสม อยู่ที่ประมาณ 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งให้กระทรวงการคลังเสนอ ครม. พิจารณาในสัปดาห์หน้า และให้คำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโค วิ ด-1 9 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตด้วย

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเสริมสภาพคล่องของธนาคารของรัฐยังมีวงเงินเหลืออยู่ประมาณกว่า 2 แสนล้านบาท ให้กระทรวงการคลังประสานธนาคารแห่งประเทศไทยช่วยเหลือในเรื่องหนี้สินและการเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการและประชาชนโดยเร็ว เช่น สินเชื่อธนาคารออมสิน 10,000-15,000 บาทต่อราย อัตตราดอกเบี้ยต่ำ 0.1-0.35 ต่อเดือน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือต่างๆ อาจจะไม่มากนัก แต่อย่างน้อยก็บรรเทาความเดือดร้อนไปได้ระยะหนึ่งจนกว่าสถานการณ์ดีขึ้น

ส่วนการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้แรงงานในระบบประกันสังคม เช่น การลดหย่อนเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน การเยียวยากรณีว่างงานให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษา รวมถึงค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องสำรองเงินไปก่อน เพราะมาตรการส่งเสริมการจ้างงานรักษาระดับการจ้างงานมอบหมายกระทรวงแรงงานไปแล้ว และการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ต้องเร่งพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงพิจารณามาตรการดูแลแรงงานนอกระบบประกันสังคมด้วย

ที่มาต้นฉบับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.