ความ เ ชื่ อ ของคนโบราณ 5 สิ่ง ห้า ม อยู่ในรถ

ความ เ ชื่ อ ของคนโบราณ 5 สิ่ง ห้า ม อยู่ในรถ

1 พวงมาลัยแห้งคารถ ในบรรดาของคนหลายๆคน มักจะ บู ช า พวงมาลัย ด อ ก ไม้แขวนไว้ในรถ เพื่อ บู

ช า แม่ย า นาง แล้วมักจะปล่อยให้แห้งหรือลืมนำมาทิ้ง จนพวงมาลัยแห้งกรอบจะทำให้ภายในรถเกิดเชื้อรา เพราะเวลาเราเปิดแอร์จะเกิดเชื้อราฟุ้งกระจายภายในรถ จนทำให้คนที่อยู่ภายในรถ ป่ ว ย ไม่สบายได้

2 นาฬิกาตา ย นาฬิกาหรืออะไรก็ตามที่หยุดการเคลื่อนไหว ไม่มีการเคลื่อนที่ใดๆหรือแม้กระทั่งคำว่า

ตา ย ไม่ควรอยู่ในรถ นั่นอาจจะทำให้เกิดความสูญ เ สี ย

3 สิ่งของที่มีรอยร้าว ในความ เ ชื่ อ สมัยโบราณสิ่งของใดๆก็ตามที่มีรอยแตกหรือรอยร้าว ไม่ควรเก็บไว้

ในรถ ศาสตร์หรือฮวงจุ้ยในรถ ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับบ้าน จะทำให้ประสบพบเจอแต่สิ่งไม่ดี มีแต่เรื่องแย่ๆ อย่ างเช่น กระจกที่แตกร้าว ควรทิ้งไป

4 สิ่งของคนที่ เ สี ย ชีวิตแล้ว รูปภาพหรือสิ่งของของบร รพ บุรุษ หลายคนมักจะเก็บเอาไว้กับตัวหรือในรถ และเรามักจะขับรถไปไหนมาไหน มีทั้งจอดตากแดด ตากฝน แดดร้อนๆ ไม่สมควรอย่ างยิ่งเพราะสิ่ง

เหล่านี้เป็นของมลคลที่ควรเคารพ บู ช า ไว้ในที่ร่มที่เย็นๆ ที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก หากเก็บไว้ภายในรถ เ ชื่ อ กันว่าจะทำให้ชีวิตเกิดความไม่สงบร้อนรนจิตใจ

5 ไม่ควรทำเงินล่วงหล่น ไม่เชิงห้า ม ขึ้นกันเลยทีเดียว แต่เตือนให้ ร ะ มั ด ร ะ วั ง กันมากกว่า เหรียญหรือแบงค์ที่มีตราสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ที่เรายกให้เป็นสิ่งที่สูงสุด เมื่อมันหล่นในรถซึ่งเรา

หาไม่เจออาจตกใต้เบาะนั่งที่เรานั่งหรือนั่งทับโดยไม่รู้ตัวเพราะเราไม่รู้ตกตำแหน่งใด อาจจะเหยียบเข้าก็เป็นได้ ซึ่งอาจจะทำให้ชีวิตไม่เป็นมงคล ควรเก็บให้เรียบร้อยเช็คเงินตราให้ดีก่อนจะออกเดินทาง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.