คาถาเรียกทรัพย์หลวงพ่อปาน สวดแล้วจะพบโชคลาภ

คาถาก็มีมากมายหลากหลายตามแต่ผลหรือคุณที่ให้ แต่ที่

นิยมกันมากคือ เหล่าคาถาเรียกทรัพย์ ที่เชื่อกันว่าสวดแล้วดี สวดแล้วรวย

สวดพระคาถาเรียกทรัพย์ 3, 5, 7, 9 จบ ก่อนนอน ตื่นนอน และตอนจบข้าวใส่บาตร พระเครื่องหลวงพ่อปาน

นะโม 3 จบแล้วกล่าว คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า พระคาถาหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ (1 จบ)

วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถีโย พุทธัสสะ

มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม

Leave a Reply

Your email address will not be published.