คิดให้ดีๆ ก่อนลดน้ำหนักด้วยวิธีนี้

คิดให้ดีก่อนทำคีโตเจนิค  น้ำหนักลงได้เพราะ 

1. เวลากินไขมัน ร่างกายรู้สึกเหมือนไม่ได้อาหาร เลยมีการสลายไขมัน

2. ขณะสลายไขมัน ร่างกายจะเสียน้ำ ช่วงแรกน้ำหนักเลยลงมาก เพราะเสียน้ำ

3. เวลามีของเสียที่ชื่อ คีโตน เกิดขึ้น จะทำให้เบื่ออาหาร กินน้อยลง

ฉะนั้นในระยะยาว สารอาหารเราได้ไม่ครบถ้วนแน่นอน ถ้าเราจะกินระยะยาว ต้องเสริมสารอาหารที่ขาดไป เสริมวิตามินและเกลือแร่ ที่สำคัญเมื่อไรก็ตามที่เรามากินพวกข้าว แป้ง น้ำตาล น้ำหนักจะกลับมาอย่างรวดเร็ว หรือที่เราเรียกว่า “โยโย่” 

ที่สำคัญคนที่ต้อง “ระวังและไม่ควรใช้วิธีนี้” คือ คนที่ตับไม่ดี ไต เ สื่ อ ม คนที่มีคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ใน เ ลื อ ดสูงมาก ๆ คนที่มีปัญหาเรื่องการบีบตัวของ ลำไ ส้ ท้ อ ง อื ด ง่ายๆ มีกรดไหลย้อน ควรเลี่ยงการลดน้ำหน้กด้วยวิธีนี้


Leave a Reply

Your email address will not be published.