คิ ดให้ได้ย ามแก่ บั้นปลายชีวิ ตจะได้ไม่ลำบาก

คิ ดให้ได้ย ามแก่ บั้นปลายชีวิ ตจะได้ไม่ลำบาก

คนเราไม่สามารถทำงานหาเลี้ยงตัวเองไปได้ตลอดชีวิต ด้วยอายุที่มากขึ้น ร่ า งกายก็ทำงานหนักเหมือนเดิมไม่ได้ แต่หลายคนที่ทำงานมาหลายปีก็ยังไม่มีเงิ นเก็บสักที ดังนั้ นเราจึงต้องมีการวางแผนเก็บเงิ น เพื่อไว้ใช้ในวัยเกษียณด้วย รีบวางแผนไว้ตอนอายุยังน้อย หากใครยังไม่คิด เราแนะนำว่าคุณต้องคิดได้แล้ว ก่อนอายุ 45

1. ออมเงิ นตั้งแต่ยังเล็กให้เป็นนิสั ย

บางคนถูกสอนให้ออมเงิ นตั้งแต่ยังหาเงิ นไม่เป็น อาจจะใช้การออมจากค่าขนม หรือของขวัญในวันพิเศษจากคุณพ่อคุณแม่ ก็จะเป็นการฝึกนิ สั ยการออม แต่ถ้าบางคนไม่เคยออมเงิ นเลย เมื่อเริ่มต้นทำงานหาเงิ นเองได้ ควรที่จะฝึกนิ สั ยการออมให้ชิน อย่าคิดว่ามันไม่สำคัญ ไม่งั้นคุณก็จะไม่ได้เริ่มออมสักที เมื่อเ งิ นเดือนออก ก็หักเงิ นออม 10-20% ของเงิ นเดือน แล้วแต่ภาระค่าใช้จ่ายที่จะสามารถออมได้ ทำเป็นประจำจนเป็นนิ สั ย เราก็จะมีเก็บได้

2. เลือกงานที่รักและถนัด

งานที่เรารัก จะทำให้เราทำงานได้อย่งามีความสุข และมีประสิทธิภาพมากกว่างานที่ไม่รัก หรือไม่ถนัด เมื่อเรายืนอยู่ในจุดที่เหมาะสมกับตัวเอง จะทำให้เราพัฒนาตัวเองได้แบบก้าวกระโดด และเติบโตได้เร็วขึ้น

3. ใช้บัตรเครดิต ช่วยลดค่าใช้จ่าย ไม่ใช่เพิ่มหนี้

หลายคนมีบัตรไว้ใช้รูดสิ่งของที่ต้องการอย า กจะได้ แต่เ งิ นเดือนยังไม่ออก เรียกว่า รูดก่อนจ่ายทีหลัง แบบนั้นจะยิ่งสร้างภาระให้ตัวเองมากขึ้น โดยเฉพาะคนที่ชอบจ่ายแบบขั้นต่ำ จะยิ่งเพิ่มหนี้สินได้ง่าย และดอกเบี้ยของบัตรก็เป็นที่รู้กันดีว่าแพงหูฉี่ แต่ถ้าเราใช้เป็น เราจะได้ประโยชน์จากมันอย่างมาก ถ้าเราใช้จ่ายโดยที่ปิดยอดตามจำนวนเ งิ นที่เรารูดไปทันที และใช้สะสมคะแนนเพื่อนำไปแลกส่วนลด หรือแคชแบ็คเงิ นคืน ถึงเรียกว่าคุ้มค่าในการใช้

4. ออมเงิ นแบบอื่น นอกจากฝากธนาคาร

การฝากธนาคารก็อาจจะเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่รู้จะนำเงิ นไปทำอะไรให้งอกเงย แต่ถ้าจะให้ดี นำเ งิ นไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล กองทุน หรือ หุ้น จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น จากผลตอบแทนที่มากขึ้น

5. เก็บเงิ นโบนัสให้ดี

เงิ นก้อนใหญ่ที่เรามักจะได้ช่วงสิ้นปี หลังจากที่ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยมาทั้งปี หลายคนก็มักจะเอาไปใช้กิน เที่ยวจนหมด แล้วบอกว่าให้รางวัลตัวเอง แต่เราควรให้รางวัลตัวเองสัก 30% ของโบนัส แล้วที่เหลือก็นำไปลทุนต่อยอด แบ บนี้จะทำให้เรามีเ งิ นเก็บในวัยเกษียณได้เร็วขึ้น และช่วยย่นระยะเวลาที่ต้องทำงานลงได้ เพื่ออนาคตของคุณเอง

6. ศึกษาเ รื่ อ งการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

ความรู้เป็นสิ่งสำคัญ การลงทุนกับความรู้ก็เช่นกัน เราสามารถหาข้อมูลเหล่านี้ได้จากหนังสือ หรือช่องทางออนไลน์ที่สะดวกกว่าเดิม เพราะจำนวนเงิ นที่เราหาได้นั้น ขึ้นอยู่กับความรู้ที่เรามี

7. ใช้เงิ นเย็นในการลงทุน

ในการลงทุนย่อมมีทั้งกำไรและขา ดทุน ซึ่งผู้ลงทุนต้องศึกษาและบริหารความเสี่ย งของตัวเองให้ดี ว่ารับได้ระดับไหน แต่การลงทุนที่ดีควรใช้เงิ นเย็น จะทำให้เราตั ดสินใจได้แม่นยำกว่า ผิดพลาดน้อยกว่า เพราะหากเป็นเ งิ นที่จำเป็นต้องใช้เร็วนี้ หรือเป็นการกู้ยืมมาเพื่อลงทุน จะยิ่งเป็นการสร้างหนี้ให้กับตัวเองโดยไม่รู้ตัว และตั ดสินใจผิดพลาดได้ง่าย

หากเรามีการวางแผนการเงิ นที่ดี และใช้วิธีที่จะช่วยให้เราเก็บเงิ นได้เร็วยิ่งขึ้น ก็จะทำให้เราเหนื่อยน้อยลงในการทำงาน เพื่อที่จะให้เงิ นครบจำนวนในวัยเกษียณตามที่เราตั้งไว้ หากเริ่มได้เร็วก็ยิ่งดี เราจะมีเวลาวางแผนได้มากขึ้น ปรับเปลี่ยนแผน และมีเวลาเก็บเงิ นได้นานขึ้น

เรียบเรียง mewhung

Leave a Reply

Your email address will not be published.