คุณฉลาดจริงหรือเปล่า 12 ลักษณะเด่น ของคนที่มี EQ สูง

0
258

หลาย คนมักจะคิดว่าคนฉลาดมักจะเป็นคนที่ต้องเรียนหนังสือเก่ง คิดเลขเก่ง รอบรู้สาระต่าง และมองว่าบุคคลฉลาดทั้งหลายจะได้ดิบได้ดีในหน้าที่การงาน….แต่แท้จริงแล้วหารู้ไม่ว่า ความฉลาดทางตรรกะ สมอง หรือ IQ เป็นเพียง ส่วนนึง ซึ่งยังมีสิ่งที่สำคัญกว่าที่เรียกว่า ความฉลาดทางอามรณ์หรือ EQ สิ่ งนี้แหละจะเด่นชัด และมีน้ำหนักว่า IQ แน่นอน อย่างที่คุณเคยสังเกตุเห็น คนเก่งมักจะเพื่อนน้อย เพราะเขามีอัตตาสูง ในขณะเดียวกัน คนที่ไม่ฉลาดมาก แต่อามรณ์ดี สายสัมพันธ์ฉันมิตรดี มักจะมีความสุขและประสบความสำเร็จ และเป็นที่รักของคนรอบข้าง

วันนี้รักยิ้มยินดีที่จะบอกให้ทุกคนรู้ ว่าลักษณะเด่นแท้จริงของคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์นั้นเป็นอย่างไร ลองมาดูกันมั้ยว่าเธอเป็นแบบพวกเขากี่ข้อ

1. ไม่พย าย ามทำให้คนอื่นมาชอบเขา พวกที่มีความฉลาดทางอารมณ์ จะรู้ตัวเองดีว่าเป็นคนอย่างไร และตระหนักได้เสมอว่ามีคนรักก็ต้องมีคนเ ก ลี ຍ ด ดังนั้นถ้าในสถานการณ์ที่คะแนนเสียงมีความเอนเอียงไปในทิศทางที่ผิด พวกเขาก็ยินดีที่จะแสดงจุดยืน ทำในสิ่งที่ถูกต้อง แม้ว่าจะโดนคนบางกลุ่มเ ก ลี ຍ ด พวกเขาก็ยินดี

2. ไม่ ตั ดสินใคร คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงมักจะเป็นคนที่มีความใจกว้าง เข้าถึงง่าย และค่อนข้างดึงดูดความสนใจของคนอื่นได้ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำงาน การรู้จักมองในมุมของคนอื่นบ้าง เอาใจเขามาใส่ใจเราให้มาก จะยิ่งทำให้เราได้มากกว่าเสีย หากเจอใครทำอะไรที่แปลกหรือแตกต่างออกไป เราก็ ต้องพย าย ามเรียนรู้เหตุผลเบื้องลึกจากมุมของคน นั้นเท่านั้นเอง

3. ไม่เดินซ้ำทางใคร คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงมักจะทำตามเข็มทิศชีวิตของตัวเอง ต่อให้มีอีกกี่ร้อยกี่พันมาโน้มน้าวใจ หรือมีข้อเสนอดีงาม ไหน พวกเขาจะเลือกสิ่งที่เป็นตัวเขาจริง เท่านั้น พวกเขาจะไม่ยอมเปลี่ยนไป เพราะพวกเขาเชื่อว่าคนเรา ต่างคนก็ต่างมีคุณค่าในตัวเองกันอยู่แล้ว ภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่ อย่าเอนไหวไปตามความรู้สึกหรือความคิดเห็นของใครก็พอ

4. ไม่แล้งน้ำใจ กับคนรู้จัก ไม่ว่าจะสนิทสนมหรือไม่ก็ตาม พวกที่มีความฉลาดทางอารมณ์มักจะแสดงน้ำใจให้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเ รื่ อ งของความรู้ ความคิด หรือแม้แต่ทรัพย ากรที่พวกเขามี เรียกง่าย ว่าไม่เคยหวงอะไร แม้แต่ชื่อเสียงของเขา เขาก็ยินดีที่จะสละมันถ้ามันเป็นหนทางที่ทำให้คนอื่นได้ดีไปด้วยกัน

5. ไม่ก้าวร้าว แม้จะเป็นใหญ่ถึงระดับเจ้านายชั้นสูง หรือต่อให้เป็น พนักงานขายในซุ้มเครื่องดื่มเล็ก ริมทาง พวกเขาจะปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม สุภาพเหมือนกัน ให้ความเคารพในสิทธิของกันและกันเสมอ

6. ไม่ใช่วัตถุนิยม ความสุขของพวกที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง คือการได้ทำอะไรตามที่ใจต้องการ ไม่โดนสังคมกลืนกินจิตใจ พวกเขาจึงมักจะไม่ซื้อของใช้อะไรตามกระแสสั่ง แต่ซื้อตามที่ใจบอก และพวกเขาก็มองว่าคนที่ชอบซื้อของแพงมาอวดฐานะของตัวเองนั้นไม่ได้ผิดแต่อย่างใด ก็ ตามใจตัวเองเท่านั้น

7. ไม่ผิดคำพูด คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงมักจะดึงดูดเข้าหากันเองเพราะรู้กันเองดีว่าใครบ้างที่เชื่อใจได้ เหตุผลที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากพวกเขาเหล่านี้มักจะทำตามที่พูด รั กษ าคำพูดของตัวเองเสมอ

8. ไม่อ่อนไหวง่าย ไม่ว่าสังคมจะเข้าหาพวกเขาในรูปแบบบวกหรือลบก็ตาม พวกเขาจะไม่สรุป และนำอารมณ์ขึ้นมา ตั ดสินใจ โจมตีกลับเป็นการแก้ເເค้น แต่จะยอมรับทุกอย่าง และนำมาวิเคราะห์ใหม่ในเชิงสร้างสรรค์ตลอดเวลา ส่วนไหนไม่จำเป็นก็ ทิ้งไปเท่านั้นเอง

9. ไม่สนใจโทรศัพท์ เมื่อไหร่ก็ตามที่คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ต้องเข้าร่วมกลุ่มสนทนา พวกเขามักจะเป็นทั้งผู้พูดและผู้ฟังที่ดีอยู่เสมอ สิ่งใดไม่เกี่ยวข้อง เช่น โทรศัพท์มือถือ พวกเขาจะไม่ให้ความสนใจมันเด็ดข า ด ถึงแม้จะเป็น บทสนทนาสั้น ก็ตาม

10. ไม่มีอีโก้ คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงมักจะไม่ใช่อีโก้ในการ ตั ดสินใจเ รื่ อ งต่าง เพราะพวกเขาไม่ได้สนใจว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบ ไม่ได้อย า กเป็นที่สนใจ และไม่อย า กได้ผลประโยชน์จากใคร อะไรถูกก็ว่าตามถูก อะไรผิดก็ บอกว่าผิดเท่านั้นเอง

11. ไม่หน้าไหว้หลังหลอก พวกที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงมักจะแก้ไขปัญหาของตัวเองก่อน เรียนรู้ข้อผิดพลาดนั้น อย่างละเอียดก่อนจึงค่อยบอกต่อคนอื่น และถ้าพวกเขาบอกให้คนอื่นทำอะไรแล้ว เขาจะไม่มีทางทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามเด็ดข า ด

12. ไม่โอ้อวด พวกที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงนั้นเป็นพวกที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง เชื่อมั่นในความเป็นตัวเอง ดังนั้นพวกเขาจึงไม่โอ้อวดตัวเองกับใคร ก็ ทำไปตามสิ่งที่ใจมองว่าถูกต้อง ใครจะเห็นก็เห็น ใครไม่เห็นก็ช่าง

ใครคิดว่า EQ ตัวเองต่ำ ก็ ปรับพฤติกssมให้ได้อย่างพวกเขานี่ล่ะนะ

ขอบพระคุณแหล่งที่มา : Gangbeuaty