คุณสมบัติ ผู้มีสิทธิลงทะเบียนออมสินกู้เงินคนละ 50,000 บาท  เยียวยาโควิด-19 

คุณสมบัติ ผู้มีสิทธิลงทะเบียนออมสินกู้เงินคนละ 50,000 บาท  เยียวยาโควิด-19 

วันนี้ (15 ม.ค. 64) สำหรับการลงทะเบียนออมสิน กู้เงินคนละ 50,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี ในสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ซึ่งเป็นมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ของธนาคารออมสิน

สำหรับผู้ที่จะลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อเสริมพลังฐานราก กู้คนละ 50,000 บาท ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พ่อค้า แม่ค้า

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ผู้มีรายได้ประจำ

มีที่อยู่อาศัยสามารถติดต่อได้

ไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

ส่วนช่องทางการลงทะเบียนกู้เงินออมสินนั้น สามารถลงได้ผ่านทางแอปพลิเคชั่น MyMo สำหรับลูกค้าธนาคารออมสิน และประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published.