จากเด็กปั๊ม พยายามจนสอบติดโรงเรียนนายร้อย

 จากเด็กปั๊ม พยายามจนสอบติดโรงเรียนนายร้อย

ชีวิตมันจะไม่ได้เป็นอย่างที่ฝัน แต่เขาก็ยังมุมานะ หาทางเดินไปให้ถึงฝันให้ได้ ไม่ว่าจะยากลำบากสักแค่ไหน ก็พร้อมที่จะฝ่าฟันไปให้ถึงเส้นชัย และพยายามเข้าใกล้เป้าหมายให้ได้มากที่สุด

เรื่องราวเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนเรื่องของคนอยากเป็นนายร้อย จปร สำหรับคนอายุเกินเกณฑ์ที่จะสอบสอบเข้าเป็นนร. เตรียม ท ห า ร

“คุณแคน” หรือ นร. เตรียม ท ห า ร เทวากร วังแง่ เป็นอีกคนที่ใช้เส้นทางนี้ในการเข้ามาเป็นนร. เตรียม ท ห า ร ในส่วนของกองทัพบก(นายร้อย จปร. )

เดิมคุณแคนเป็นนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกตอนเรียนก็หารายเสริมโดยการทำงานเป็น พนง. เติมน้ำมันในปั้ม

แต่เมื่อถึงคราวคัดเลือก ท ห า ร กองประจำการคุณแคนได้มีโอกาสไปเป็น ท ห า ร ประจำการ และได้หาความก้าวหน้าโดยการสอบเข้ามาเป็น

นร. นายสิบ ท ห า ร บกระหว่างที่คุณแคนเรียนที่ รร.นายสิบ ท ห า ร บก คุณแคนได้ตั้งใจเรียนเป็นอย่างมาก ขยันอ่านหนังสือถึงดึกตลอดเเละได้สอบชิงโค้วตามาเป็น นร. เตรียม ท ห า ร

ในส่วนของกองทัพบก(นายร้อย จปร )ได้สำเร็จปัจจุบันเเคนเป็นนร. เตรียม ท ห า ร ชั้นปีที่ 2 และกำลังจะเข้าศึกษาต่อที่ รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าและคุณแคนได้ให้กำลังใจสำหรับคนที่มีความันเอาไว้ว่า“ใครที่อายุเกินที่จะสอบเป็นนร. เตรียม ท ห า ร แล้ว ก็อย่าหมดหวังนะครับ มีโอกาสให้ทุกคนที่พยายามครับ”

Leave a Reply

Your email address will not be published.