จุดดำบน “กระเทียม” คือ “เ ชื้ อรา” จริงหรือ? เ สี่ ย ง มะ เ ร็ ง หรือไม่?

เคยหยิบกระเทียมมาทำกับข้าวแล้วพบจุดดำๆ บนเนื้อกระเทียมหรือไม่ มันคือเ ชื้ อ ราหรือเปล่า เ ฉื อ นออกแล้วนำมากินต่อได้หรือไม่ อัน ต ราย มากน้อยแค่ไหน เรื่องนี้ สถาบันม ะ เ ร็ งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีคำตอบ

จุดดำบน “กระเทียม” คือ “เ ชื้ อ รา” จริงหรือ?

จากที่มีการแชร์ข้อมูลว่ารอยจุดสีน้ำตาลที่พบบนเนื้อกระเทียม คือเ ชื้ อ รา ซึ่งส่วนใหญ่เ ชื้ อ ราพวกนี้เป็นเ ชื้ อ ราที่มีพิษหรือส า ร ก่อมะ เ ร็ งนั้น ทางสถาบันมะ เ ร็ งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่า จุดสีน้ำตาลบนเนื้อกระเทียมอาจเกิดจากรอยช้ำของกระเทียมส่งผลให้เ ชื้ อ ราหลากหลายชนิดอาจปนเปื้อนหรือเข้าไปเจริญอยู่ในบริเวณร อ ยช้ำ นั้นๆ โดยมักพบในกระเทียมที่มีการเก็บรักษาไม่เหมาะสมหรือเก็บไว้เป็นเวลานาน

จุดดำในกระเทียม เป็นส า ร ก่อมะ เ ร็ งหรือไม่

ตามที่มีข้อกังวลว่าเ ชื้ อ ราที่อยู่บนกระเทียมอาจสร้างส า ร พิษหรือส า ร ก่อมะ เ ร็ งนั้น จากการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย พบว่า เ ชื้ อ รา Aspergillus flavus และ Aspergillus parasiticus เป็นเ ชื้ อ ราที่สามารถสร้างส า ร อะฟลาทอกซินซึ่งจัดเป็นส า ร ก่อมะ เ ร็ งในมนุษย์ อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าพบส า ร อะฟลาทอกซินบริเวณรอยจุดสีน้ำตาลบนกระเทียม

สรุปคือ รอยจุดสีน้ำตาลบนเนื้อกระเทียมคือรอยช้ำ จึงส่งผลให้เ ชื้ อ ราหรือจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆ ปนเปื้อนหรือเข้าไปเจริญอยู่ในบริเวณรอยช้ำนั้น ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยที่ระบุว่ารอยจุดสีน้ำตาลบนเนื้อกระเทียมนี้มีส า ร ก่อมะ เ ร็ ง

เฉือนกระเทียมเฉพาะส่วนที่มีจุดดำแล้วนำมาประกอบอาหารต่อได้หรือไม่?

หากพบรอยจุดสีน้ำตาลบนกระเทียมควรทิ้งไปทั้งกลีบ หรืออาจหั่นบริเวณนั้นทิ้งและควรรับประทานกระเทียมที่ปรุงสุกเพื่อลดการปน เปื้อนของจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆ และแนะนำให้ควรเลือกซื้อกระเทียมที่สดใหม่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่สะอาด ไม่มีลักษณะของเส้นใยและสปอร์ของเ ชื้ อ รา การเก็บรักษาควรเก็บไว้ในที่แห้งไม่อับชื้นและไม่เก็บไว้นานเกินไป

ขอบคุณที่มา : SANOOK

Leave a Reply

Your email address will not be published.