จู่ๆเหนื่อ ยอย่า งรุ นแร งแล้วเสี ยชีวิ ต พบอากา รแปล กจากผู้ป่ว ยโควิ ด ระมั ดร ะวั งตั ว

 จู่ๆเหนื่อ ยอย่า งรุ นแร งแล้วเสี ยชีวิ ต พบอากา รแปล กจากผู้ป่ว ยโควิ ด ระมั ดร ะวั งตั ว

วันที่ 3 มกราคาม 63 ในเพจเฟซบุ๊ก Drama-addict เผยข้อมูลน่าสนใจ ระบุว่ามีการพบอาการแปลกของผู้ป่วยโควิดหลายคน จู่ๆจะเหนื่อยอย่างรุนแรงแล้วเสียชีวิตเลย อันนี้น่าสนใจ คือหลังๆ มีการรายงานอาการของผู้ป่วย covid-19 จากทั่วโลก แล้วเจออะไรแปลกๆอย่างนึง คือ คนไข้จำนวนมาก แทบไม่มีอาการเหนื่อยเลย หรือมีอาการทางทางเดินหายใจน้อยมากๆ แทบจะปรกติเลยก็ว่าได้ แต่พอไปวัดค่าออกซิเจนในเลือด พบว่ามันต่ำกว่าปรกติมากซึ่งปกติคนที่มีค่าออกซิเจนในเลือดเท่านี้มันควรจะมีอาการหอบเหนื่อยแล้ว ซึ่งถ้ามีอาการขนาดนั้น ร่างกายมันจะมีระบบที่พอรู้ว่าร่างกายขาดออกซิเจนแล้วนะ ก็จะไปสั่งการให้ร่างกายทำงานเพื่อเพิ่มระดับออกซิเจนในเลือด เช่นสั่งการให้หายใจเร็วมากขึ้น ซึ่งหมอจะรู้จากอาการหายใจเร็ว หายใจเหนื่อย ว่าคนไข้มีอาการไม่ค่อยดี แล้วพาไปตรวจรักษาละ แต่คนไข้ที่ติดโควิดจำนวนมาก แม้ค่าออกซิเจนจะต่ำกว่าปรกติมาก แต่ยังชิวๆอยู่เลย

แต่พออาการมากขึ้นถึงจุดนึง จู่ๆคนไข้เหล่านี้ จะมีอาการเหนื่อยแบบรุนแรง จนระบบหายใจล้มเหลว ต้องใส่ออกซิเจน ใส่ท่อช่วยหายใจ หรือเสียชีวิตในเวลาไม่นานหลังจากแสดงอาการพวกวารสารและเว็บไซท์ทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีรายงานถึงอาการนี้ เรียกอาการนี้ว่า “happy hypoxemia” หรือ ” silent hypoxemia” ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาว่า อะไรที่ทำให้เกิดอาการแบบนี้กับผู้ติดเชื้อ

มีนักวิจัยสันนิษฐานว่า อาจเกิดจากการที่ covid-19 ไปส่งผลต่อสมองหรือระบบประสาททำให้การทำงานของสมองที่ควรจะตอบสนองต่อภาวะขาดออกซิเจน ทำงานได้ลดลง อย่างไรก็ดี สาเหตุที่ชัดเจนต้องรอนักวิจัยเขาศึกษากันต่อไป อันนี้ยังอยู่แค่ในขั้นสมมุติฐานแต่ที่สำคัญคือ มีรายงานเคสแบบที่ว่านี้ทั่วโลก และอาจใช้อธิบายเคสที่ ตอนแรกแทบไม่มีอาการอะไรเลย แต่จู่ๆพอมีอาการ ก็ทรุดหนักลงอย่างรวดเร็วในวันสองวันจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ และเราอาจต้องปรับเปลี่ยนคำแนะนำว่า หากมีอาการเหนื่อยให้หาหมอทันที เพราะหากรอให้เหนื่อย ก็อาจจะไม่ทันแล้วก็ได้

หากคนไข้คนนั้นเป็น happy hypoxemia และหากเป็นเคสที่ยืนยันว่าติดโควิดแล้วแน่ๆ หากจะขอไปพักที่บ้านหรือพักที่ฮอสพิเทล แค่ดูจากอาการว่าไม่เหนื่อย เดินชิวๆ ก็อาจจะให้เขาไปพักที่บ้านหรือฮอสพิเทลไม่ได้ จนกว่าจะวัดค่าออกซีเจนในเลือดให้ชัวร์ก่อน หรืออาจต้องมีอุปกรณ์ในการวัดค่าออกซิเจนในเลือดติดบ้านหรือโรงพยาบาลด้วย

ขอบคุณ Drama-addict

Leave a Reply

Your email address will not be published.