“จ้างวา นข้ า” ทำให้ผ มมีที่ซุ กหัวนอ น ไม่ต้องนอ นข้างถน นอีกต่อไป

 “จ้างวานข้า” ทำให้ผมมีที่ซุกหัวนอน มีเงินใช้ ไม่ต้องนอนข้างถนนอีกต่อไป จากใจคนไร้บ้าน

“คนไร้บ้าน” คือกลุ่มคนที่ประสบปัญหาทั้งคุณภาพชีวิต ขาดโอกาส และขาดทักษะการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโรคระบาดที่ผ่านมา ทำให้กลุ่มคนไร้บ้านได้รับผลกระทบในทุกด้านและเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จัก “มูลนิธิกระจกเงา” จากการตามหาคนหายกันมาบ้างแล้ว

อีกหนึ่งโครงการที่มีชื่อว่า “จ้างวานข้า”จากปัญหาข้างต้นทำให้ทางมูลนิธิกระจกเงาได้นำโจทย์นี้มาตีเป็นไอเดีย “จ้างวานข้า” เพื่อเป็นตัวกลางในการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับ “คนไร้บ้าน” “จ้างวานข้า” คืองานทำความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ที่ต้องสะสาง พื้นที่สกปรกจนคุณทนไม่ไหวอยากให้มีใครสักคนมอบความสะอาดให้กับมัน เมื่อมีคนไปทำมันก็เกิดเป็นงานขึ้นมา

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.