ช่วยสาวเมียนมา ถูกใช้งานนาน 13 ปี

สาวเมียนมา ถูกใช้งานเ ยี่ ย ง ท า ส นาน 13 ปี โดยไม่ได้เงินเดือน เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือ

วานนี้ (4 ธ.ค.64) กองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับแจ้งจากมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชี วิ ตแรงงาน (LPN) ว่าได้รับการร้องขอจากพลเมืองดี ให้ช่วยเหลือหญิงสาวชาวเมียนมาโดยเร่งด่วน ซึ่งถูก หน่วง เหนี่ยว กั ก ขั ง อยู่ที่บ้านหลังหนึ่ง ในพื้นที่แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร จึงได้รายงานผู้บังคับบัญชาฯ ทราบเพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือ

ภายหลังเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจพนักงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 27 (4) ร่วมกับมูลนิธิ LPN และ IJM ร่วมกันช่วยเหลือดังกล่าว

ทันทีที่คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเดินทางไปถึง พบ นางสาววิน (นามสมมุติ) สัญชาติเมียนมา อายุ 26 ปี อยู่ในสภาพอิดโรย ห วาด ก ลัว และร้องขอความช่วยเหลือให้ได้ออกไปอย่างเร็วที่สุด ซึ่งนางสาววิน ถูกนำตัวมาทำงานเป็นคนรับใช้ นานกว่า 13 ปี โดยไม่รู้วันเดือนปี และไม่เคยได้รับเงินเดือน จึงมีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็นผู้เ สี ย หาย จากการค้ามนุษย์ โดยถูกแสวงประโยชน์จากการบังคับใช้แรงงาน เอาคนลงเป็น ท า ส หรือมีลักษณะคล้าย ท า ส หรือกระทำการอื่นใดเป็นการขูด รีดบุคคล จึงได้ร่วมกันให้การช่วยเหลือ โดยนำตัวผู้เ สี ย หายไปรับการคุ้มครองเพื่อฟื้นฟูเยี ย วยา สภาพ จิ ต ใจ และจัดให้มีระยะเวลาเพียงพอที่จะคลายความวิ ตก กัง วลและหายห ว า ด ก ลั ว ตลอดจนให้ได้รับการบริการของรัฐและภาคเอกชนที่เข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และได้รับการตรวจร่างกาย ซึ่งเป็นไปตามหลักการ victim centric approach เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เ สี ย หาย มีความพร้อมก่อนจะร่วมกับทีมสหวิชาชี พ สัมภาษณ์ คัดแยกตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551

หลังจากนี้กองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้หากประชาชนมีเบาะแสเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ สามารถแจ้งมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือสายด่วน 1202

ขอบคุณที่มา : SANOOK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *