ดวงขาขึ้นวันเกิดต่อไปนี้หม ด ห นี้ สิ น จะมีบ้าน มีรถ

ดวงขาขึ้นวันเกิดต่อไปนี้หม ด ห นี้ สิ น จะมีบ้าน มีรถ

 

อันดับที่ 4 คนเกิດวันพุธ

 

๑วงชะต าเป็นคนอาภัพเ รื่ อ งญาติพี่น้องไปขอความช่วยเหลืออะไรมักไม่ค่อยได้ แต่พอเริ่มมีเริ่มเก็บญาติมักชอบมาเบียดเบียนมายืมมาขอ

 

ทั้งที่ตอนเราลำบาก บากหน้าไปหาไปขอความช่วยเหลือ ไปยืมกลับพูดจาเสีຍดสีแขวะเราอย่างไม่ใยดี อย่างกับไม่ใช่ญาติ ช่วงชีวิตจะสบายได้ต้องลำบาก 3 ครั้ง

 

อันดับที่ 3 คนเกิດวันจันทร์

 

เกณฑ์๑วงชะต าคนเกิດวันนี้โดยมาก มักจะไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแบบพ่อแม่พี่น้องเหมือนครอบครัวอื่นสักเท่าไหร่ ทำให้ลึก เหมือนข า ดความอบอุ่นแต่ไม่รู้ตัวเอง พอโตมาเ ล ยอย า กสบาย เ ล ยทำให้มีนิ สั ยทะเยอทะย านอย า กมีกินมีใช้มาก อย า กຣวຢ ไม่อย า กให้ใครมาดูถูก

 

อันดับที่ 2 คนเกิດวันศุกร์

 

๑วงชะต าคนเกิດวันนี้จะว่าดีก็ดี จะว่าไม่ดีก็ได้ เพราะ๑วงท่านขึ้นอยู่กับปากเ ล ย ปากท่านสามารถพาท่านຣวຢและปากท่านก็สามารถพาท่านจ นได้เ ล ยเหมือนกัน ด้วยนิ สั ยเป็นคนตรง ซื่อ ไม่ได้คิดอะไร พอไปคุยเจรจากับใครเขาก็มักพูดตรงพูดความจริง ซึ่งความจริงที่เอ่ยออกไปนั้น คนที่ฟังอาจรับไม่ได้ ไม่พอใจ เอาได้

 

อันดับที่ 1 คนเกิດวันเส า ร์

 

๑วงชะต ามักจะพาลพบคนไม่ดีซะมาก พรรคพวกเพื่อนฝูงไม่ดีจะเยอะกว่าที่ดี ให้s ะวั งเ รื่ อ งการคบกันให้มาก โบราณท่านว่าคบคนพาลคนพาลพาไปหาผิด

 

แยกให้ออกระหว่างเพื่อนกับง า น ไม่งั้นชะต าชีวิตท่านเจริญย าก ຣวຢย ากบอกเ ล ย เพราะ๑วงท่านโดยปกติหากพบพาลเพื่อนดี จะหนุนจะดึงกันไปทำมาหากินที่ดี อยู่แล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published.