ดวงดี เดือนก.พ. ปีไหนได้เงินได้ทอง

เปิดอันดับคนดวงดี เดือนก.พ. ปีไหนได้เงินได้ทอง ปีใดติดขัดไม่ราบรื่นไม่คล่องตัว เรื่องของการเงินอาจจะมีปัญหามีเรื่องสะดุดมีค่าใช้จ่ายสูง
ในช่วงนี้ดวงชะตาของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางต้อง ระ มัด ระ วัง

อ.นำ เสขบุคคล เผยในเพจ ดูดวง ไ พ่ เทพนิมิต โดย อ.นำ เสขบุคคล โดยจัดอันดับคนดวงดีเดือนก.พ.2565

อันดับที่ 1 ได้แก่ท่านที่เกิดปีฉลู ปีขาล ปีมะเมีย และปีกุน คุณจะโชคดีทั้งการงานการเงินและความรัก ชี วิ ต มีความเจริญรุ่งเรืองของตัวประสบความสำเร็จ ได้เงินได้ทองมีโชคมีลาภโดยเฉพาะท่านที่เกิดวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ จะโชคดีมาก

คนที่เกิดวันพุธจะมีโชคเพราะเพื่อนหรือ คนใกล้ชิด จะช่วยให้คุณมีผลประโยชน์รายได้หรือนำสิ่งที่ดีๆมาให้ ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี จะมีโชค ผู้ใหญ่ให้การเกื้อกูลสนับสนุนมีโอกาสที่จะ เดินทางไกล มีโชคจากต่างแดน และท่านที่เกิดวันศุกร์ มีโอกาสที่จะได้ข่าวดี ได้สิ่งใหม่ๆ ได้โชคได้ลาภจากบุตรหลานบริวารหรือจะมีข่าวดี เพราะได้บุตรหลานบริวารสมาชิกใหม่เพิ่มในครอบครัว

อันดับที่ 2 ได้แก่ท่านที่เกิดปีวอก และปีจอ คุณจะโชคดีเกี่ยวกับด้านการงาน และการเงิน มีโอกาสเพลงฟังหรือหน้าที่การงานประสบความสำเร็จดีมีโชคทางด้านการเงินแต่อาจจะเสียเรื่องความรักความอบอุ่นในครอบครัวมีปัญหากับคนในบ้าน โดยเฉพาะท่านที่เกิด วันอาทิตย์ วันพุธ วันพฤหัสบดีวันศุกร์

ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ มีเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่จะช่วยเหลือสนับสนุน ให้เติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานและอา ชี พ ตลอดถึงการเงินจะได้รับการช่วยเหลือจาก ผู้หลักผู้ใหญ่ ท่านที่เกิดวันพุธ จะมีโชค จากหน้าที่การงานหรือได้เงินจากลูกหนี้เก่า ธุรกิจเดิมๆที่เคยลงทุนหรือหุ้นตัวเดิมที่เคยซื้อไว้

ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี มีเกณฑ์ที่จะได้โชค จากความวิริยะอุตสาหะในหน้าที่การงานผู้ใหญ่เห็นผลงานได้รับเงิน พิเศษ มีรายได้ดีขึ้น ท่านที่เกิดวันศุกร์มีโอกาสที่จะได้รถยนต์คันใหม่หรือได้เดินทางไกลไปท่องเที่ยวมีการเดินทางมีโชคมีลาภจ้ะรถยนต์หรือมีโชคจากต่างแดนทางไกล

อันดับที่ 3 ได้แก่ท่านที่เกิดปีมะแม คุณจะมีโชคทางด้านการงานและความรักส่วน เรื่องของการเงินอาจจะมีปัญหามีเรื่องสะดุดมีค่าใช้จ่ายสูงจำเป็นต้องใช้จ่ายมากหมดเปลืองระหว่างจะมีหนี้สิน โดยเฉพาะท่านที่เกิดวันอาทิตย์วันจันทร์วันพฤหัสบดีและวันเสาร์

คนที่เกิดวันอาทิตย์ มีเกณฑ์ โชคดีเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานผู้ใหญ่จะให้ความเมตตาเอ็นดูช่วยเหลือหรือมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นแต่ให้ระวังสุขภาพเพราะทำงานหนักมากเกินไปพักผ่อนน้อย ท่านที่เกิดวันจันทร์ คุณมีโอกาสที่ดี จะมีคนเมตตาเอ็นดูรักใคร่ช่วยเหลือมีโอกาสจะได้รถยนต์คันใหม่แต่ให้ ระ วังคำพูดวาจา ตรงเกินไปจะนำเรื่องเดือดร้อนมาให้

ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี คุณมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภหรือได้โชคจากผู้ใหญ่สนับสนุนหากมีปัญหาเกี่ยวกับงานในช่วงนี้ต้องใช้ความเพียรความวิริยะอุตสาหะให้มากแล้วคุณจะผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดี คนที่เกิดวันเสาร์ จะประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือผลักดันให้คุณประสบความสำเร็จที่ดีใน ชี วิ ต หน้าที่การงาน

อันดับที่ 4️ ได้แก่ท่านที่เกิดปีเถาะ คุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือ ป ว ด หัวเกี่ยวกับการงานมากขึ้นแต่การเงินและความรักของคุณยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โชคดีและมีโอกาสที่จะมีเงินหรือรายได้เข้ามาดีความรักสมหวัง โดยเฉพาะท่านที่เกิดวันอาทิตย์วันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์

วันอาทิตย์จะมีโชคผู้ใหญ่เมตตาช่วยเหลือ ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ปัญหาที่เคยมีจะหลุดพ้นหรือคลี่คลายลง ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี คุณจะมีโชคเพราะว่าผู้ใหญ่ช่วยเหลือ หรือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะให้พรคุณทำให้คุณสมหวังในหลายๆด้านควรหมั่นทำบุญเข้าวัดบ่อยๆ

ท่านที่เกิดวันศุกร์คุณจะโชคดีมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีโชคลาภจากคนสูงอายุ และมีโอกาสที่จะได้บุตรหลานบริวารสมาชิกใหม่เพิ่มในครอบครัว ท่านที่เกิดวันเสาร์คุณมีโอกาสดี การลงทุนการทำธุรกิจจะประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองดีหรือท่านที่ทำงานอยู่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสที่ดีทางเครดิตเกี่ยวกับหน้าที่การงาน

อันดับที่ 5️ ได้แก่ท่านที่เกิดปีชวด ปีมะโรง มะเส็ง และปีระกา ในช่วงนี้คุณอาจจะต้องผ่านอุปสรรค ปัญหาความยุ่งยากใจอยู่บ้างหรือมีปัญหาเกี่ยวกับรายจ่ายการเงิน อาจจะติดติดขัดขัดไม่ราบรื่นไม่คล่องตัว ความรักต้องใช้เหตุผลอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาเพราะความรักมีโอกาส เ สี่ ย ง ต่อการผิดกดผิดใจหรือไม่เข้าใจกัน คนที่ต้องระ วัง มากที่สุดคือคนเกิดวันพฤหัสบดี คนเกิดวันอาทิตย์ คนเกิดวันจันทร์ มีโอกาสที่จะประสบเหตุที่ไม่ดี

ท่านที่เกิดวันอังคารมีโอกาสโชคดีได้เงินได้ทองมีผลประโยชน์รายได้เข้ามาทำให้มีกำลังใจมีความชื่นใจหรือมีโชคมีลาภ ท่านที่เกิดวันพุธตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณมีโอกาสโดดเด่นได้รับสิ่งที่ดีๆมีโชคทางด้านที่การงานหรือประสบความสำเร็จเกี่ยวกับการทำสัญญาการติดต่อต่างๆการงานของคุณจะดีขึ้น

ท่านที่เกิดวันศุกร์ มีเกณฑ์จะได้โชคจากทางไกลหรือมีข่าวดี มีความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่อาจต้องใช้ความอดทนมากเป็นพิเศษในช่วงนี้ ท่านที่เกิดวันเสาร์ มีโอกาสที่จะได้รับการ ช่วยเหลือผลักดันจากผู้ใหญ่เจ้านายเพื่อนร่วมงาน มีเกมผลประโยชน์รายได้จากการค้าหรือการลงทุนจะประสบความสำเร็จเกี่ยวกับตำแหน่ง หรือหน้าที่การงานที่ดีขึ้น

ขอบคุณที่มา : ข่าวสด

Leave a Reply

Your email address will not be published.