ด ว ง 5 ราศี โช คใหญ่ หล่นทั บ มีเก ณ ฑ์ได้รับ เงิ นก้อนโต

ด ว ง 5 ราศี โช คใหญ่ หล่นทั บ มีเก ณ ฑ์ได้รับ เงิ นก้อนโต

ราศีพฤษภ

มีโอกาส ได้พบ ปะผู้คนหลากหลาย ทำให้ชี วิ ตมีรสชาติ การ เ สี่ ย ง การลงทุนมี

ความก้าวหน้า คุณที่คิดเปลี่ยนงาน มีจังหวะที่ดี สมองโลดแล่น มีช่องทางในการทำกำไร มากขึ้น “ไพ่ 6 เหรียญ” การเ งิ นหมุนเวียนคล่อง คนที่คุณเคยช่วยเหลือ จะนำผลประโย ช น์กลับมาตอบแทน

ราศีเมถุน

ได้เจอคนคุ้นเคยเก่า คุณที่อยู่ไกลจากถิ่นฐาน จะได้กลับบ้าน “ไพ่ 6 ถ้วย” การ

เจรจาขอความช่วยเหลือใคร ราบรื่น ช่วงนี้จะได้ข้อมูล ที่ช่วยในการ ตั ดสินใจ การ เ สี่ ย ง การลงทุนจึงมีเกณฑ์ที่ดี การเ งิ นมีสภาพคล่อง มีลาภเข้ามาบ่อย ช่วงกลางอาจได้ ของถูกใจ

ราศีกรกฏ

“ไพ่ 4 ดาบ” อย า กได้อะไรคงต้องรอเวลา ไม่มีอะไรได้ดังใจ ถ้าคิดจะลงทุนช่วง

ปลายมีจังหวะดี ที่สุด ธุรกิจการค้าป วดหัวเกี่ยวกับบริวาร ต้องลงมาคอยควบคุมด้วยตนเองจึงจะดี การเ งิ นช่วงกลางมีโ ช คลาภ

ราศีสิงห์

มักมีเหตุการณ์ ทำให้คุณหงุดหงิด ฉุนเฉียว ต้องพย าย ามควบคุมอารมณ์ การงานจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ ต้องร ะ วั งคำพูด และไม่ควรทำอะไร ข้ามหน้าข้ามตา

เพราะภายหน้าผู้ใหญ่ จะเป็นคนสนับสนุนคุณ “ไพ่ ราชินีเหรียญ” การเ งิ นในช่วงกลางมาแล้ว จะดีขึ้น ได้รายได้เสริม มีโช ค ลาภให้ชื่นใจ

ราศีกันย์

เหนื่อยใจกับคนรอบข้างที่ คอยนำปั ญ หามาให้ อาจต้องเพลา เ รื่ อ งของการ

คบค้าสมาคมลงบ้าง “ไพ่ 8 เหรียญ” การเ งิ นหมุนเวียน คล่องตัว ยิ่งขยันยิ่งได้เ งิ นเยอะ จะมีงานเสริมช่วยเพิ่ม รายรับ คนไกลจะนำลาภมาให้…

Leave a Reply

Your email address will not be published.