ตร.เตือ นภั ย ตุ๋นลงทุนออนไลน์

ตร.เตือ นภั ย ตุ๋นลงทุนออนไลน์ ยกเคส นักเรียนหญิง ม.6 ชิงทอง เป็นตัวอย่าง

รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตือ นภั ยการฉ้อโ ก งในโลกไซเบอร์ ตุ๋นลงทุนออนไลน์ ยกเคสเยาวชนวัย17 นร.ชั้นม.6 ก่อเ ห ตุ ชิ งทองเป็นตัวอย่าง
วันที่ 14 ก.ย. 2564 พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโ ร ค โ ค วิ ด-19 ทำให้พี่น้องประชาชนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำกิจกรรมหรือธุรกรรมต่างๆ โดยหันมาทำผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือแอพพลิเคชั่นมากขึ้น
แต่ก็มีเหล่ามิ จ ฉ า ชีพได้อาศัยช่องว่างดังกล่าวในการหาผลประโยชน์โดยทุจริต ด้วยการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะชักชวนให้มาลงทุนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมักจะมีข้อเสนอในลักษณะที่ให้ผลตอบแทนสูง ง่าย ไม่ซับซ้อน ทำให้มีผู้ เ สี ย ห า ยหลงเชื่อ

จากการกระทำลักษณะดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้เ สี ย ห า ยที่สู ญ เ สี ยทรัพย์สินไป ตัดสินใจก่ออา ช ญ า กรรม ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินตามมาได้ ดังเช่นในกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2564 ในท้องที่ สภ.รัตนาธิเบศร์ ได้มีวัยรุ่นอายุ 17 ปี ก่อเ ห ตุชิงทรัพย์ ที่ร้านทองในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่สายตรวจจับกุมตัวได้

จากการสอบถามสาเ ห ตุเบื้องต้น ผู้ก่อเ ห ตุบอกว่าก่อนนี้ตนได้ลงทุนออนไลน์ไปเป็นจำนวน 50,000 บาท หวังว่าจะได้ดอกเบี้ย แต่ปรากฏว่าถูกโ ก งไป ไม่สามารถติดต่อผู้ที่ลงทุนด้วยได้ และตนเองก็ไม่รู้ว่าจะหาเงินจากไหนจึงตัดสินใจก่อเ ห ตุ

การฉ้อโกงออนไลน์นั้น เข้าข่ายความผิ ด ฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเ สี ย ห า ยแก่ประชาชน มีโท ษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและความผิดฐานฉ้อโ ก ง มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ฐานความผิดดังกล่าวเป็นความผิดต่อส่วนตัว ผู้เ สี ย ห า ย จะต้องเข้าร้องทุ ก ข์กับพนักงานสอบสวนในท้องที่ เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด รวมถึงเตรียมหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานการโอนเงิน บันทึกการสนทนา รายการเดินบัญชี เป็นต้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดี

พ.ต.อ.กฤษณะ กล่าวต่อว่า ขอฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชน ถึงแนวทางการหลีกเลี่ยงป้องกันการถูกห ล อ กให้ลงทุนและฉ้อโ ก ง ออนไลน์ โดยให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบให้ดี ว่าการลงทุนดังกล่าวนั้นน่าเชื่อถือเพียงใด

หลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีข้อเสนอที่ฟังดูดีเกินกว่าจะเป็นไปได้หรือมีเงื่อนไขในลักษณะที่ได้ผลตอบแทนสูง ง่าย ไม่ซับซ้อน รวมถึงผู้ปกครองต้องคอยดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด อย่าให้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือแอพพลิเคชั่นต่างๆเพียงลำพัง โดยเฉพาะแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับการเงิน

ขอให้พี่น้องประชาชนคอยติดตามข่าวสารอยู่เสมอ เพื่อจะได้รู้ทันกลโกงของเหล่ามิ จ ฉ า ชีพ นอกจากนี้หากพบเห็นเบาะแสการกระทำความ ผิ ด สามารถแจ้งไปยัง Call Center สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ตร.เตือ นภั ย ตุ๋นลงทุนออนไลน์ ยกเคส นักเรียนหญิง ม.6 ชิงทอง เป็นตัวอย่าง
รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตือ นภั ยการฉ้อโ ก งในโลกไซเบอร์ ตุ๋นลงทุนออนไลน์ ยกเคสเยาวชนวัย17 นร.ชั้นม.6 ก่อเ ห ตุชิงทองเป็นตัวอย่าง
วันที่ 14 ก.ย. 2564 พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโ ร ค โ ค วิ ด-19 ทำให้พี่น้องประชาชนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำกิจกรรมหรือธุรกรรมต่างๆ โดยหันมาทำผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือแอพพลิเคชั่นมากขึ้น
แต่ก็มีเหล่ามิ จ ฉ า ชีพได้อาศัยช่องว่างดังกล่าวในการหาผลประโยชน์โดยทุจริต ด้วยการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะชักชวนให้มาลงทุนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมักจะมีข้อเสนอในลักษณะที่ให้ผลตอบแทนสูง ง่าย ไม่ซับซ้อน ทำให้มีผู้ เ สี ย ห า ยหลงเชื่อ

จากการกระทำลักษณะดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้เ สี ย ห า ย ที่สู ญ เ สี ยทรัพย์สินไป ตัดสินใจก่ออา ช ญ า กรรม ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินตามมาได้ ดังเช่นในกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2564 ในท้องที่ สภ.รัตนาธิเบศร์ ได้มีวัยรุ่นอายุ 17 ปี ก่อเ ห ตุชิงทรัพย์ ที่ร้านทองในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่สายตรวจจับกุมตัวได้

จากการสอบถามสาเ ห ตุเบื้องต้น ผู้ก่อเ ห ตุบอกว่าก่อนนี้ตนได้ลงทุนออนไลน์ไปเป็นจำนวน 50,000 บาท หวังว่าจะได้ดอกเบี้ย แต่ปรากฏว่าถูกโ ก งไป ไม่สามารถติดต่อผู้ที่ลงทุนด้วยได้ และตนเองก็ไม่รู้ว่าจะหาเงินจากไหนจึงตัดสินใจก่อเ ห ตุ

การฉ้อโกงออนไลน์นั้น เข้าข่ายความผิ ด ฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเ สี ย ห า ยแก่ประชาชน มีโท ษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและความผิดฐานฉ้อโ ก ง มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ฐานความผิดดังกล่าวเป็นความผิดต่อส่วนตัว ผู้เ สี ย ห า ย จะต้องเข้าร้องทุ ก ข์กับพนักงานสอบสวนในท้องที่ เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด รวมถึงเตรียมหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานการโอนเงิน บันทึกการสนทนา รายการเดินบัญชี เป็นต้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดี

พ.ต.อ.กฤษณะ กล่าวต่อว่า ขอฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชน ถึงแนวทางการหลีกเลี่ยงป้องกันการถูกห ล อ กให้ลงทุนและฉ้อโ ก ง ออนไลน์ โดยให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบให้ดี ว่าการลงทุนดังกล่าวนั้นน่าเชื่อถือเพียงใด

หลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีข้อเสนอที่ฟังดูดีเกินกว่าจะเป็นไปได้หรือมีเงื่อนไขในลักษณะที่ได้ผลตอบแทนสูง ง่าย ไม่ซับซ้อน รวมถึงผู้ปกครองต้องคอยดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด อย่าให้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือแอพพลิเคชั่นต่างๆเพียงลำพัง โดยเฉพาะแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับการเงิน

ขอให้พี่น้องประชาชนคอยติดตามข่าวสารอยู่เสมอ เพื่อจะได้รู้ทันกลโกงของเหล่ามิ จ ฉ า ชีพ นอกจากนี้หากพบเห็นเบาะแสการกระทำความ ผิ ด สามารถแจ้งไปยัง Call Center สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่ ว โมง

ขอบคุณที่มา : ข่าวสด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *