ทางเลือก กลุ่มอาชีพอิสระ – ออกจากงานประจำ ออมเงิน กอช. รัฐช่วยสมทบ รับบำนาญรายเดือน

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ชวนกลุ่มอาชีพอิสระ หรือคนออกจากงานประจำ สมัครสมาชิก ฝากขั้นต่ำปีละ 1,200 บาท ฝากเท่าไหร่รัฐช่วยสมทบเพิ่มอีก รอรับบำนาญวัย 60 ปี

วันที่ 2 ต.ค.  2564 เดลินิวส์ รายงานว่า นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือ ประชาชนที่ลาออกจากงานประจำ ที่เคยได้รับสวัสดิการจากหน่วยงาน แต่เมื่อออกจากระบบการทำงาน ไม่มีสวัสดิการใด ๆ สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิก กอช. ได้

เบื้องต้นต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี หรือ ตรวจสอบสิทธิในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกผ่านแอปพลิเคชัน กอช. เพื่อรับสวัสดิการด้านบำนาญยามเกษียณกับ กอช. พร้อมได้รับเงินสมทบที่รัฐเพิ่มให้อีกตามช่วงอายุของสมาชิกสูงสุด 1,200 บาทต่อปี เพียงออมเงินเริ่มต้นครั้งละ 50 บาท สูงสุดไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้มีสิทธิสมัครสมาชิก กอช. ประกอบด้วย

– เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 15-60 ปี

– ไม่อยู่ในระบบสวัสดิการบำเหน็จบำนาญอื่นของรัฐ

– ผู้ประกันตน ม.40 ทางเลือก 1

– มีอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย รับจ้างทั่วไป ขับรถรับจ้าง เกษตรกร รวมถึงนักเรียนนักศึกษา

ช่องทางการสมัคร – ส่งเงินออม กอช.

– แอปพลิเคชัน กอช.

– ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ

– สำนักงานคลังจังหวัด

– สถาบันการเงินชุมชน

– ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน

– ธนาคารออมสิน, ธ.ก.ส., ธอส. และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

– เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ตู้บุญเติม ไปรษณีย์ไทย และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ

หลักการออมเงินเมื่อสมัครสมาชิก กอช.

– สมาชิกจะต้องส่งเงินสมทบสะสมขั้นต่ำ 1,200 บาทต่อปี

– ส่งเงินสมทบขั้นต่ำ ครั้งละ 50 บาท

– ส่งเงินสมทบ สูงสุดไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี

หลักเกณฑ์การสมทบเงินสะสมของ กอช.

อายุของสมาชิกขณะส่งเงินออม 15-30 ปี ได้รับเงินสมทบสูงสุด รัฐสมทบ 50% ของเงินสะสม ไม่เกิน 600 บาทต่อปี

อายุของสมาชิกขณะส่งเงินออม 30-50 ปี ได้รับเงินสมทบสูงสุด รัฐสมทบ 80% ของเงินสะสม ไม่เกิน 960 บาทต่อปี

อายุของสมาชิกขณะส่งเงินออม 50-60 ปี ได้รับเงินสมทบสูงสุด รัฐสมทบ 100% ของเงินสะสม ไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

– ลดหย่อนภาษี

– รับเงินบำนาญจาก กอช. เมื่ออายุ 60 ปี

ตัวอย่างการคำนวณเงินบำนาญ

– จากข้อมูลที่ กอช. ลองคำนวณที่ผลตอบแทนที่ 3.5% พบว่าหากส่งเงินสมทบ ตั้งแต่อายุ 15 – 60 ปี เต็มจำนวน (13,200 บาทต่อปี) ต่อเนื่องทุกเดือนเป็นเวลา 45 ปี จะมีโอกาสรับเงินบำนาญประมาณ 7,xxx บาทต่อเดือน

– กรณี อายุ 50-60 ปี ส่งเงินสมทบเต็มจำนวน (13,200 บาทต่อปี) ต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปี จะมีโอกาสรับเงินบำนาญประมาณ 6xx บาทต่อเดือน

ขอบคุณที่มา : กระปุก

Leave a Reply

Your email address will not be published.