ทำก่อนย้ายเข้าอยู่บ้านใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง ช่วยให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุข

ทำก่อนย้ายเข้าอยู่บ้านใหม่ ทั้งมือหนึ่งและมือสอง ช่วยให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุข

เมื่อเราต้องซื้ อบ้านใหม่ ไม่ว่าจะเป็น มือหนึ่งหรือมือสองก็ต าม สิ่งที่เราต้องทำนั่นคือ การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้าน ให้อยู่อย่ างสงบร่มเย็น

และเป็นการปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออ กไป ซึ่งไม่ว่าจะเป็น มือหนึ่งหรือมือสองก็ควรที่จะทำ ซึ่งทำได้ไม่ย ากเลย วันนี้เราได้รวมวิธีทำพิธีขึ้นบ้านใหม่มาให้แล้ว จะมีขั้นตอนอย่ างไรเราไปดูกันเลย

สำหรับบ้านใหม่มือ 1 นั้นก็ให้เตรียมข้าวส ารใส่ชามโรยน้ำต าลแดงลงไปบนข้าว เสร็จแล้วนำไปวางไว้ที่หน้าบ้าน แล้วก็จุดธูป 21 ด อ ก เป็นการบอ กกับ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เจ้าที่เจ้าทาง แ ม่ ธ ร ณี ว่าเราและครอบครัวจะย้ ายเข้ามาอยู่ที่นี่

สำหรับบ้าน มือ 2 นั้นเราจะใช้เป็น มะนาวผ่ าครึ่งจำนวน 2 ลูก แล้วไปวางต ามมุมต่าง ๆ ของบ้าน 4 มุมเลย และทิ้งไว้ 1 คืนแล้วเช้าวันต่อมาค่อยนำไปทิ้ง เชื่อ

กันว่ามะนาวจะดูดเอาสิ่งไม่ดีออ กไปนั่นเอง ต ามด้วยการหาเกลือมา 3 กำมือแล้วโปรยไปต ามมุมบ้านด้วยทางด้านนอ กหรือไม่อย ากโปรยก็ใส่ถ้วยแล้ววางต ามมุมแล้วทิ้งไว้ 3 วันจะดูดสิ่งไม่ดีออ กไปเหมือนกัน

ต่อด้วยการจุดประทัด 100 นัด อย่ าลืมบอ กข้างบ้านด้วยนะ เสี ยงดังจะขั บ ไ ล่ สิ่ง ชั่ ว ร้ า ยได้ และสุดท้ายก็ทำการจุดธูป 5 ด อ ก แล้วยืนหน้าบ้านหันหน้า

ไปทางทิศตะวันออ กแล้วบอ กกล่าวกับเจ้าที่ เ ท ว ด า เจ้าป่ า เ จ้ า เข า ว่าเราได้เป็นเจ้าของบ้านคนใหม่ของบ้านหลังนี้จะเข้ามาอาศัย และขอให้ช่วยป กปั กษ์คุ้มครองและให้นำพาแต่สิ่งดี ๆ เข้ามา

เรื่องบ้าน ๆ นั้นเราก็จะลบหลู่ไม่ได้เพราะก็คงจะเห็นกันบ่อย ๆ บ้านบางหลังนั้นใครเข้าอยู่ก็มักจะเจอปัญหาแสดงว่าเจ้าที่แรงมาก ๆ อาจจะเพราะว่าไม่ทำกา รล้

า ง อ า ถ ร ร พ์ บ้านก็เป็นได้นะ ทั้งนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ ใครจะเชื่อหรือไม่ก็ต ามแต่จะพิจารณาได้เลย แต่ว่าทำเอาไว้ก็ไม่เสี ยห า ยอะไรอีกอย่ างทำให้เข้าอยู่อย่ างสบายใจอีกด้วย

ที่มา krustory

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.