ทำก่อนสิ้นปี เคล็ดลับความร่ำรวย ปี 2564 ฉบับซินแสเป็นหนึ่ง

เสริมความร่ำรวยและเสริมสิริมงคล ให้กับชีวิตของคุณด้วยการจัดศาลพระภูมิและศาลตายาย สำหรับปี 2564 ใครที่ เรื่องการเงิน เรื่องยอดขายหรือปัญหาต่าง ๆ ที่รุมเร้าเข้ามา อาจารย์มีเคล็ดลับ มาฝากกัน เพื่อเสริมความรุ่งเรืองให้กับชีวิต

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 ข้าทาสบริวารชาย 5 หญิง 5

2 นางรำ 5 คู่

3 ช้าง 1 คู่ ม้า 1 คู่

4 ปัดกวาด เช็ดถู ทำความสะอาด ทั้งภายนอกและภายในศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม

คำกล่าว

เจ้าที่เทวดานัง ปิยสุตวา มหาลาโภ ประสิทธิลาภา ประสันนะจิตตา ศรีธาสุตถีพระวันตุเม ข้าแต่พระภูมิเจ้าที่ ศาลพระพรหม ศาลตายาย บัดนี้ ข้าพเจ้าชื่อ…….นามสกุล…….เกิดวันที่…….. ข้าพเจ้าขอถวาย ข้าทาส บริวาร ชาย 5 หญิง 5 เพื่อเป็นคนรับใช้ดูแลศาล ขอถวายนางรำ 1 คู่ เพื่อความบันเทิง ขอถวายช้าง 1 คู่ ม้า 1 คู่ เพื่อการเดินทาง ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้สิ่งต่างๆ ที่ข้าพเจ้าได้ถวาย จงส่งผลให้ข้าพเจ้ามีบริวารที่ดี มีผู้ใหญ่เอ็นดู หนุนนำช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญ ขอให้ข้าพเจ้าเดินทางไป ทิศใด ตำบลใด มีแต่ความปลอดภัย ทั้งไปและกลับตลอดปี 2564 นี้ ด้วยเทอญ พร้อมกับปักธูปลงกระถาง

เพียงเท่านี้ความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปีก็จะเกิดขึ้นกับทุกคนใช้ให้กับองค์พระพรหม องค์พระภูมิ ขอผลแห่งการถวายในครั้งนี้ จงส่งผลให้ลูกศิษย์ขอข้าพเจ้าทุกคน ไม่ขัดสนบริวาร ไม่ขัดสนคนสนับสนุน ไม่ขัดสนคนช่วยเหลือ ไม่ขัดสนมิตร ไม่ขัดสนคนมีน้ำใจ เทอญ

Leave a Reply

Your email address will not be published.