ทำความสะอาดขอบยางตู้เย็นง่ายๆ จากคราบจุดดำจะสะอาดเหมือนใหม่ด้วยของที่มีในครัว

ทำความสะอาดขอบยางตู้เย็นง่ายๆ จากคราบจุดดำจะสะอาดเหมือนใหม่ด้วยของที่มีในครัว

1 ใช้ย าสี ฟั น มาช่วยทำความสะอาด

แน่นอนว่าย าสีฟั นปกติเลย เป็นย าสีฟั นที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน เอามาทา ป้ า ยไว้ตามย า ง ขอบตู้เย็นที่มีเ ชื้ อ ร า จากนั้นก็ปล่อยทิ้งเอาไว้ประมาณ 5 นาที จากนั้นก็หาผ้ามาชุบน้ำบิดหมาด ๆ แล้วก็มาเช็ด จากนั้นก็ทำอีกรอบหนึ่งจะเห็นว่าพอเช็ดในรอบที่ 2 แล้วก็จะเห็นว่าจุดดำต่าง ๆ นั้นหลุดไปแล้ว

2 น้ำส้มสายชูมา เ ป็ นตั ว ช่ ว ย

หาผ้ามาชุบน้ำแล้วบิดหมาด ๆ เอาไปชุบน้ำส้มสายชูแล้วก็บิดหมาด ๆ เหมือนเดิม จากนั้นก็เอาไปเช็ดตรงจุดที่เป็นคราบดำ เป็น เ ชื้  อ ร า จากตู้เย็นได้เลย แล้วก็เอาน้ำส้มสายชูมาผสมกับน้ำ ย า ซักผ้าประมาณครึ่งฝา แล้วเอาผ้าไปชุบแล้วเช็ดอีกรอบ จากนั้นรอบสุดท้ายก็ให้ใช้ผ้าชุบน้ำเปล่าเช็ดก็จะสะอาดหมดจด

3 ใช้แ อ ล ก อ ฮ อ ร์มาช่วยเช็ดทำความสะอาด

เพียงเอา แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ 150 มิลลิลิตร เอาลงในชามผสมจากนั้นก็เอาส้อมมาแล้วพันกระดาษทิชชู่มาพัน ๆ เข้าซ่อม จากนั้นจุ่มลงไปในแอลกอฮอล์ แล้วก็เอาไปจุ่มลงไปในแอลกอฮอล์ แล้วก็เอาไปเช็ดตามร่องของขอบย า งตู้เย็น ก็จะเห็นว่าคราบ เ ชื้ อ ร าดำ ๆ นั้นติดออกมา ซึ่งก็ทำซ้ำหลาย ๆ ครั้งได้ จนกว่าจะสะอาด เท่านี้ก็ห า ยห่วงแล้ว ย า งขอบขาวสะอาด

Leave a Reply

Your email address will not be published.