ทำไมต้องเลื่อนวันหยุดสงกรานต์

0
240

ทำไมต้องเลื่อนวันหยุดสงกรานต์

เรื่องนี้ผมเข้าใจนะครับว่าคนไทยมีวันสำคัญไม่กี่ครั้ง วันหยุดสงกรานต์คือวันที่ที่ต้องกลับบ้านไปหาพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ไม่ต่างกับพี่น้องภาคใต้ส่วนมากจะกลับบ้านวันบุญเดือน 10

แต่การกลับบ้านนั้นจะทำให้เกิดการแพร่เชื้อครั้งใหญ่แบบเกิดขึ้นแน่ๆ การเดินทางด้วย รถโดยสาร รถไฟ หรือเครื่องบิน คือการแพร่เชื่้อจนเกิดการระบาดใหญ่ (Outbreak) ครั้งละเป็นแสนๆ คนภายในเวลาไม่กี่วัน

ถ้ารักพ่อแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดก็ต้องไม่ทำตัวเป็นเพชฌฆาตฆ่าท่านโดยไม่รู้ตัวนำเชื้อที่ได้รับระหว่างเดินทางไปแพร่ให้พวกท่าน เพราะพวกท่านอยู่ต่างจังหวัดนั้นปลอดภัยกว่าคนอยู่ในเมืองมากหลายสิบเท่า

เข้าใจสิ่งที่นายกพูดสักครู่แล้วจะรู้ว่าลุงตู่กำลังจะบอกอะไรกับประชาชน นั่นคือมาตรการ social distancing หรือแยกประชาชนไม่ให้แพร่โรคจำนวนมากสู่กันแบบข้ามจังหวัดข้ามพื้นที่จนหน่วยงานทางการแพทย์รับมือไม่ได้แต่ใครเขียนบทให้ลุงแกพูด เขียนไม่ได้เรื่องเลย

ไม่เพียงแค่สงกรานต์เท่านั้น ที่เป็นความสนุกประจำปีของเราที่รอคอย แต่ความสุขใกล้ๆ ตัว ความสุขประจำสัปดาห์สถานบันเทิง สถานบริการ รอบตัวก็ปิดไปเช่นเดียวกัน 

*“สถานบริการ” หมายความว่า สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในทางการค้าดังต่อไปนี้

(๑) สถานเต้นรำ รำวง หรือรองเง็ง เป็นปกติธุระประเภทที่มีและประเภทที่ไม่มีคู่บริการ

(๒) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายและบริการ โดยมีผู้บำเรอสำหรับปรนนิบัติลูกค้า

(๓) สถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า ยกเว้น สถานที่ที่มีใบประกอบโรคศิลป์แพทย์แผนไทย

(๔) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายหรือให้บริการขับร้อง การเต้น

(๕) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่าย โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อ
การบันเทิง ซึ่งปิดทำการหลังเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา

(๖) สถานที่อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

เครดิตภาพ เดลินิวส์  ขอบคุณแหล่งที่มา Pat Hemasuk