ที่สุดของความศักดิ์สิทธิ์ 3 คาถา ท่องก่อนออกจากบ้าน

ที่สุดของความศักดิ์สิทธิ์ 3 คาถา ท่องก่อนออกจากบ้าน เปิดคาถาศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโอภาสี แนะให้สวดภาวนาบทต่อไปนี้ก่อนออกจากบ้านแล้วจากแล้วแคล้วคลาดปลอ ดภัย

 คาถาปราบคุณไสย หลวงพ่อโอภาสี

นิพพานะ สัมปัตโต ระโต โสสัตตะมะโน สัตตะโมจะโน สะมาเปตีธะ สัตเต โย สะมะทานัง นิพพานะ สัมปัตโต ระโต โส ปฏิจฐา โหตุ ปาณินัง

เป็นพระคาถาที่หลวงปู่โอภาสีท่านใช้ในการปราบพวกคุณไสย

 บทคาถาเจริญสมาธิภาวนา

อะระหังพุทโธ เมตตาธัมโม สังโฆรักษา นะโมพุทธายะช่วยข้า ดินน้ำลมไฟ สร้างกายขึ้นมา บิดามารดา ชุบเลี้ยงอินทรีย์ ร่างกาย กายี ปะฐะพีเอาไป

สำหรับบทคาถานี้ใช้บูชาเจริญภาวนา ระลึกถึงคุณงามความดีพระพุทธคุณ พระคุณของบิดามารดา อันหาที่สุดไม่ได้ แล้วเจริญภาวนาไว้ทุกๆลมหายใจ หายใจเข้าคุณงามความดี หายใจออกความสุขความเจริญ ให้รู้จักว่าตัวเองนั้นเป็นใคร ถึงซึ่งอนัตตา

คาถาประจำตัวหลวงพ่อโอภาสี

อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง

ด้วยพระคาถานี้คือ ยอดพระภัณฑ์พระไตรปิฎก ที่หลวงพ่อโอภาสี นำมาย่อแล้วทำการเรียบเรียงใหม่เพื่อให้อ่านง่าย ทองง่ายต่อการจดจำของลูกศิษย์ลูกหาและผู้ที่ศรัทธา

 

แหล่งที่มา : postsod

เรียบเรียงโดย : rugyim.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.