ท่องทุกวัน 4 คำ สั้นๆ สิ่งมงคล จะเกิดขึ้นจริง

ท่องทุกวัน 4 คำ สั้นๆ สิ่งมงคล จะเกิดขึ้นจริง

บรรดาคาถามหาเศรษฐีทั้งหลายที่มีเผยแพร่ลงบนโลกออนไลน์นั้นส่วนใหญ่ก็เป็นเพียงการโปรแกรมจิตให้สมองเรามีความเชื่อให้คลื่นพลังสมองเรามีความศรัทธาเท่านั้นไม่มีหรอกที่ท่องแล้วจะรวยโดยที่ไม่ต้องทำอะไร ไม่เช่นนั้น คนไทยก็รวยกันกว่าชาติอื่นแล้วสิจริงไหม

เช่นเดียวกับ พระคาถาหัวใจมหาเศรษฐีทุกท่านกำลังดูอยู่นี้ แม้จะสวดสักกี่พันจบนั่งสวดทั้งวันทั้งคืนก็ไม่อาจจะเป็นเศรษฐีขึ้นมาได้จริงๆต้องนำไปปฏิบัติเพื่อสร้างความสุขสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองและคนส่วนมากด้วยคือความถึงพร้อมด้วยความเพียรการรักษาการคบหาคนที่ดีและเลี้ยงชีวิตนี้ตามสมควร มี 4 ประโยคได้แก่

“อุ” ย่อมาจาก อุฏฐานสัมปทา หมายถึงความสมบูรณ์ด้วยเพราะความขยันหมั่นเพียร ดังคำกล่าวที่ว่า ไม่มีความยากจนในหมู่ชนที่ขยันนั่นเอง

“อา” ย่อมาจาก อารักขสัมปทา ความสมบูรณ์ด้วยการรู้จักรักษาความรู้หรือ รักษาทรัพย์ที่หามาได้นั้นเพราะว่าเราจะหาได้เท่าไหร่ไม่สำคัญ ที่สำคัญคือเรามีเหลืออยู่เท่าไหร่ และจะใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด นั่นแปลว่า รู้จักประหยัด แต่ไม่ได้ ขี้เหนียวจนงก ไม่ยอมจ่าย

“กะ” ย่อมาจากคำว่า กัลยาณมิตตตา คบเพื่อนที่ดีงาม ไม่ชวนกันไปในทางเสียหายจึงจะเป็นกำลังเกื้อหนุนให้เราได้แสวงหาทรัพย์ได้และป้องกันทรัพย์ที่เราหามาได้ด้วย เพราะเพื่อนที่ดีจะไม่มีวันชักชวนเราให้หลงไปในอบายมุขต่างๆ อย่างแน่นอน

“สะ” ย่อมาจากคำว่า สมชีวิตา ครองชีวิตโดยเหมาะสม ไม่ฟุ่มเฟือยหรือฝืดเคืองเกินไป ใครปฏิบัติได้ ก็สามารถตั้งตัวได้ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม

อาจจะพูดเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆก็คือ “อุ อา กา สะ ” หมายถึงรู้จักขยันทำมาหากิน รู้จักรักษาและเห็นคุณค่าสิ่งที่มีอยู่ รู้จักคบหาเพื่อนที่ดีเป็นกัลยาณมิตรและดำเนินชีวิตให้เหมาะสมอยู่กับโลกความจริง

จงท่องเอาไว้ให้ขึ้นใจแล้วต้องปฏิบัติตามด้วยและความร่ำรวย ความเป็นมงคลชีวิตจะเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอน

ขออวยพรให้ท่านได้รวย ได้มีทรัพย์สินอันประมาณไม่ได้ โดยเร็วพลันเทอญ

ขอบคุณแหล่งที่มา : torthammarak

Leave a Reply

Your email address will not be published.