นักศึกษา ป.ตรี อาชีวะ วอนรมว.ศธ.เร่งแก้ไข

กรณี นักศึกษา ป.ตรี อาชีวศึกษา ไม่ได้รับเงินเยียวยา 2 พัน วอนรมว.ศธ.เร่งแก้ไข

เมื่อวันที่ 31 ส.ค.64 นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี ประธานเครือข่ายคนรักษ์อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย(ค.ร.อ.ท.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

กำหนดด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา จำนวน 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ม.6 ระดับอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม(อว.) จะได้รับส่วนลดเป็นลักษณะร่วมจ่ายระหว่างรัฐและสถาบันอุดมศึกษาในอัตราส่วน 6:4 โดยค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลดร้อยละ 50 เป็นต้น

ตนในฐานะภาคประชาชนและติดตามการทำงานในภารรัฐมาอย่างต่อเนื่อง ได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองและนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยสถาบันที่เปิดสอนปริญญาตรีทั่วประเทศ มี 23 แห่ง และปัจจุบันมีนักศึกษากำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีกว่า 13,000 คน ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการสอนในระดับปริญญาตรี ในสังกัด ศธ. แต่ไม่ได้การพิจารณาเงินเยียวยา ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาแต่อย่างใด

ขอบคุณที่มา : SANOOK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *