บทสวดคาถาค้าขายดี เรียกคนเข้า มีเงินเต็มกระเป๋า

บทสวดคาถาค้าขายดี เรียกคนเข้า มีเงินเต็มกระเป๋า

คาถาค้าข า ยดี

โอมอิติพุททัตสะ สุวันนัง วารัชชะคัง วามะนีวาวัตตัง วาพัพพะยัน ละเอหิคาคัชวันติ คาถาทำมาค้าขึ้น อิติปิโสภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ อิติปิโสภะคะวา พุทโธภะคะวา อิติปิโสภะคะวา พุทโธภะคะวา พุทธัง พะหุชะนานัง เอหิจิตตัง เอหิมะนุสสานัง เอหิลาภัง เอหิเมตตา ชมภูทีเป มะนุสสานัง อิตถิโย ปุริโส จิตตัง พันธังเอหิ

วิธีไหว้เจ้าที่ และศาลพระภูมิ ยังไง? ให้ขายที่ออกได้ไวขึ้น

คาถาเรียกลูกค้า

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถีโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม

คาถาร่ำรวย

เสริมด ว งโชค ใช้ภาวนากับน้ำสะอาด แล้วนำน้ำนั้นเอามาพรมให้ทั่วบริเวณบ้ า นเรือน หรือ ร้านค้า จะนำมาซึ่งเงินทองที่มีเข้ามาไม่ขาดสาย หมั่นสวดเป็นประจำธะนัง โภคัง ทุสะ มะนิ นะนัง โภคัง ทุสะ มะนิ อุมิ อะมิ มะหิสุตัง สนะพุทธัง อะ สุ นะ อะ นะ มะ พะ ทะ จะ ภะ กะ สะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.