บุญเก่าหนุนนำ 5 ปีนักษัตร ยิ่งแก่ยิ่งร ว ย โช คลาภวิ่งเข้าหา

บุญเก่าหนุนนำ 5 ปีนักษัตร ยิ่งแก่ยิ่งร ว ย โช คลาภวิ่งเข้าหา

ปีกุน

คนที่เกิ ดในปีนี้ส่วนมากเป็นคนอารมณ์ดี ใจบุญสุนทาน ขี้สงสาร และชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ

แต่มักโดนเอาเปรียบ เพราะความขี้สงสารของคุณนี่หละ ที่มักนำความเดือดร้อนมาให้คุณเสมอ

หลายปีที่ผ่านมาคุณลำบ ากและเหนื่อยมามาก เหนื่อยจากการทำอะไรต่ออะไรเพื่อคนอื่น

ให้หยุดซะ เพราะคุณจะเหนื่อยและลำบ ากไม่สิ้นสุด

ปีระกา

คนเกิ ดปีนี้มักเป็นคนที่ไม่คอยชอบอยู่นิ่ง มักหาความรู้อยู่เสมอ

ที่ผ่านมาเหมือนจะมีอุปสรรคเยอะหน่อย มีคู่แข่งในทุก ด้าน เรียกว่าทำอะไรก็ต้องมีอุปสรรคมีคนคอยขัดขวาง

แต่ไม่ต้องสนใจเพราะต่อไปเขาจะทำอะไรคุณไม่ได้แล้ว เพราะ ด วงชะต าคุณกำลังเปลี่ยนแบบจากหน้ามือเป็นหลักมือ

แต่ต้องบอกก่อนว่าทำอะไรอย่ าให้ โดดเด่นเกินไป เพราะจะมีคนอิ จ ฉ าเอาได้

ทำ พอประมาณ นี้การงานจะรุ่งไม่ยุ่งยๅกอีกต่อไป ส่วน ดว ง เกี่ยวกับโช คลาภ มีเกณฑ์ได้รับทรั พย์ก้อนโต

ปีชวด

คนเกิ ดปีนี้มักเป็นคนขยัน ปรับตัวเก่ง และเรียนรู้สิ่งต่าง ได้อย่ ารวดเร็ว

การใช้ชีวิตของคุณเองส่วนใหญ่ดำเนินไปอย่ างปกติเหมือนคนทั่วไป แต่มักมีคนนำเ รื่ อ งเดือดร้อนมาให้เสมอ

ทำให้ไม่ว่าทำอะไรก็มักจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จหรือราบรื่นเท่าที่ควร

แต่ก็ไม่ต้องกังวลมากจนเกินไป ทำดีเข้าไว้มาก และให้คิดดีอยู่เสมอ

ปีเถาะ

คนที่เกิ ดในปีนี้ส่วนมากเป็นคนใจดี นิ สั ยดี เป็นมิตรกับคนรอบข้าง

ไม่คิดร้ า ยกับใคร และด้วยความดีของคุณนี่เองทำให้มักมีคนที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่เสมอ

เป็นคนที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ และยังเป็นคนดว ง แข็งอีกด้วย ที่สำคัญด วง

หลังจากนี้จะเริ่มเปลี่ยน คุณจะเจอผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยเหลือในด้านต่าง

ปีจอ

คุณเป็นคนที่มีนิ สั ยพื้นฐานเป็นคนซื่อสัตย์ รักพวกพ้อง ไม่ชอบเอาเปรียบใคร

แต่มักจะโดนเอาเปรียบอยู่เสมอ ช่วงนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าอย่ าไว้ใจใครมากเกินไป

เพราะอาจนำความเดือดร้อนมาให้ท่านได้

ทำอะไรให้คิดหน้าคิดหลังให้รอบคอบ หรือปรึกษาผู้ที่ไว้ใจได้ หรือฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้ าง

แล้วคุณจะไม่ผิดหวังหรือเสียใจฝ่ายหลัง แต่หลังจากวันปลายเดือนนี้เป็นต้นไป

ปัญหาต่าง จะเริ่มคลี่คลาย การงานประจำความสำเร็จดี ค้ าขายก็ซื้อง่ายขายคล่อง

ข้อมูลtkvariety

Leave a Reply

Your email address will not be published.