บูชาเทวดาประจำตัว ทำให้ถูกวิธี แล้วจะได้เจอแต่สิ่งดีๆ

บูชาเทวดาประจำตัว ทำให้ถูกวิธี แล้วท่านจะได้เจอแต่สิ่งดีๆ

ทุกคนมีเทวดาประจำตัว มีเจ้าก ร ร มนาย เ ว ร บางครั้งที่เราทำอะไรแล้วติดๆ ขัด ๆ อาจจะเป็นเพราะว่ามีเจ้า ก ร ร มนาย เว ร คอยขัดขวางอยู่และเทวดาประจำตัวก็ดันไม่มีกำลังพอจะช่วย หรือเราอาจจะทำอะไรผิดต่อเ ท ว ด าด้วย ฉะนั้นอ ย่ าลืมทำ การขอขมาเทวดาประจำตัว และควรจะทำให้ถูกวิธีดังนี้

วิธีการขอขมาเทวดาประจำตัว

เริ่มต้นที่การตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวบทสวดนี้ “

อิติสุขะคะโต อะ ระ หังพุทโธ นะโม พุทธายะ

ปะฐะวีคงคา พรหมะ เทวา อินทะเทวา อังคะเทวา

อาคันตุกะ เทวะตา รุกขะเทวา พาลี

ชัยยะ มังคะลา อาจาริยัง อาจาริยะเทวา

มุณีสิทธิ มาตาปิตุโร อะ โ ร ค ะเยนะ

สุขเขนะ จะขะ มามิหัง สาธุ สาธุ สาธุ”

การบูชาเทวดาต้องทำการเชื่อมบุญไปให้ท่านโดยเมื่อขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งจิตอธิษฐานอุทิศบุญให้ท่านด้วยประโยคอุทิศบุญที่ว่า

“อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา” ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข

เมื่อทำการเชื่อมบุญให้เทวดาได้รับบุญนั้นไปแล้วเทวดาก็จะมีความรู้จักกับผู้ที่ทำบุญอุทิศไปให้ เวลาที่เราเกิดเรื่องราวเดือดร้อนในทางใดก็ตามท่านก็จะมาช่วยเราได้อย่างแน่นอน และถ้าอยากจะพิสูจน์ว่าจะพบกับประสบการณ์ของการอวยพรให้คุณของเทวดาเหล่านั้น เราต้องทำเหตุให้ถูกตรงกับผลด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.