ประชาชน รับมืออุตุฯ เตื อ น อากาศร้อนจัด ฝนตก ลมแรง 12-16 มี.ค.

 ประชาชน รับมืออุตุฯ เตื อ น อากาศร้อนจัด ฝนตก ลมแรง 12-16 มี.ค.

ในช่วงวันที่ 12 – 16 มี.ค. 64 หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเท ศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบ างแห่ง สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน ทำให้ภาคใต้มีฝนบ างแห่ง ตลอดช่วง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 12 – 16 มี.ค. 64

อากาศร้อนกับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียสลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 12 – 16 มี.ค. 64 อากาศร้อนถึงร้ อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-40 องศาเซลเซียสลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 12 – 16 มี.ค. 64 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 10 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูง 1-2 เมตร

อุตุฯ เตื อ น ประชาชน รับมืออากาศร้อนจัด ฝนตก ลมแรง 12-16 มี.ค.

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ตลอดช่วงลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 19-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะน อง ร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ ตลอดช่วง
โดยมีอากาศร้ อนในตอนกลางวันลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะน องคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 12 – 16 มี.ค. 64 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลั วในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

Leave a Reply

Your email address will not be published.