ประยุทธ์ เสนอที่ประชุม ครม. วิธีแก้ปัญหาโควิด-19

0
220

ด่วน! ประยุทธ์ เสนอที่ประชุม ครม. ขอใช้อำนาจนายกฯ ประกาศใช้ “พรก.ฉุกเฉิน” กำหนดเวลาเคอร์ฟิว แก้วิกฤตโควิด-19

โดยจะมีการกำหนดรายละเอียดเรื่องพื้นที่และแนวปฏิบัติหลังจากมติครม.ออกมาในช่วง 14.00 น. วันนี้ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตาม ให้ใช้บังคับตลอดระยะเวลาที่นายกรัฐมนตรีกำหนด “แต่ต้องไม่เกินสามเดือนนับแต่วันประกาศ”

ข้อกำหนดคร่าวๆ ที่ประชาชนต้องปฏิบัติ ในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมีดังนี้

– ห้ามออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนด (เคอร์ฟิว) เว้นแต่จะได้รับอนุญาต หรือ เป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้น

– ห้ามมีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ หรือกระทำการใดอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย

– ห้ามการเสนอข่าว การจำหน่าย หรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใดที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว บิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดความเข้าใจผิด ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

– ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ หรือให้อำนาจ กำหนดเงื่อนไขใหม่ ในสถาณการณ์ฉุกเฉิน

– ห้ามการใช้อาคาร หรือเข้าไปหรืออยู่ในสถานที่ใดๆ

– ให้อำนาจในหาร อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนดังกล่าว หรือห้ามผู้ใดเข้าไปในพื้นที่ที่กำหนด

อ่านาเพิ่มเติมที่ ข่าวสด

ขอบคุณแหล่งที่มา  

ด่วน! ประยุทธ์ เสนอที่ประชุม ครม. ขอใช้อำนาจนายกฯ ระกาศใช้ "พรก.ฉุกเฉิน" กำหนดเวลาเคอร์ฟิว…

โพสต์โดย Noppakow Kongsuwan เมื่อ วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2020