ปิดทองพระอย่างไรให้ถูกตำแหน่ง จะมีแต่โชคลาภ วาสนาดี เงินทองเข้ามาตลอด

ปิดทองพระอย่างไรให้ถูกตำแหน่ง จะมีแต่โชคลาภ วาสนาดี เงินทองเข้ามาตลอด

1 ปิดทอง พ ร  ะเศียร (ศีรษะ)

เชื่อว่าจะช่วยให้เรามีสติปัญญาดี มีความจำเป็นเลิศ เสริมในด้านการงานให้ราบรื่นและยังช่วยให้เรามีทักษะในการแก้ปัญหาได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเจออะไรก็จะผ่ านไปได้เสมอ ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ

2 ปิดทองพ ร ะ พักตร์ (ใบหน้า)

เชื่อว่าจะช่วยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่นั้นเจริญ ก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในทุกด้าน ครอบครัวอบอุ่น การเงินดี และยังเป็นที่รักของผู้คนอีกด้วย ไปไหนก็มีแต่คนรัก คนชื่นชม

3 ปิดทองพ ร ะ อุ ระ (ห น้ า อ ก)

เชื่อว่าจะทำให้เป็นที่รักของผู้คนที่ได้พบเห็น และยังเป็นคนที่มีความโดดเด่น สติปัญญาดี เสริมเสน่ห์ในตัวเองและทำให้มีคุณงานความดีเกิดขึ้นเป็นที่น่าชื่นชม

4 ปิดทองพ ร ะ  อุ ท ร (ท้ อ ง)

เชื่อกันว่าจะทำให้มีเงินทอง ทรัพย์สินเข้ามาไม่ขาดสาย ทำให้มีสภาพคล่องทางการเงินตลอด มีโชคดีเสมอ มีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิต ความเป็นอยู่ดีไม่มีอด มีความสุขสบายในชีวิต

5 ปิดทองพ  ร ะหัตถ์ (มือ)

เชื่อว่าจะช่วยเสริมบารมีในด้านทำให้ผู้คนเคารพ ย ำ เ ก ร ง ทำให้เจรจาอะไรก็ประสบความสำเร็จ แถมยังเป็นที่รักของทุกคนอีกด้วย มีความโดดเด่น น่ายกย่องไปไหนก็มีแต่คนรัก คนเ อ็ นดูชื่นชม

6 ปิดทองพ ร ะ บ า ท (เท้า)

เชื่อกันว่าจะทำให้ชีวิตมีความแต่ความสุขสมบูรณ์รอบด้าน ครอบครัวดีอบอุ่น การเงินราบรื่นไม่มีติดขัด มีที่พักอาศัยอยู่สบาย การเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยถึงที่หมาย

7 ปิดทองพ ร ะ น า ภี (ส  ะดื อ)

เชื่อว่าจะทำให้ชีวิตพ้นจากความย า กลำบาก มีปัญหาอะไรเข้ามาก็จะผ่ านไปได้ด้วยดีเสมอ ชีวิตไม่ติดขัดเรื่องใดมีกินมีใช้ตลอด การเงินไม่เคยขาดมือเลยและยังมีความสุขอยู่ตลอด เลือกที่จะทำอะไรแล้วจะมีความสุขกับสิ่งนั้นได้

8 ปิดทองฐานอ ง ค์ พ ร ะ

เชื่อกันว่าจะทำให้การงานมั่นคง มีตำแหน่งงานที่ดี เสริมให้มีไหวพริบดี มีโอกาสประสบความสำเร็จในการทำงานมากยิ่งขึ้น

อย ากจะให้ช่วยเสริมในด้านไหนก็เลือกบริเวณนั้น ที่สำคัญอย่ าลืมทำจิตใจให้สงบ ตั้งสมาธิให้ดี ขอพรในใจอธิษฐานไปด้วยจิตแน่วแน่จะยิ่งช่วยให้พลังใจนั้นผลักให้ตัวเองได้ในสิ่งที่ต้องการมากขึ้นไปอีก

Leave a Reply

Your email address will not be published.