ผมไม่เคยคบใครที่เงิน 3 สิ่งที่ผมเชื่อและแคร์มาก

ผมไม่คบคนที่เงิน

เพราะเงินของเขาไม่ใช่เงินของผม

ผมไม่ดูแคลนคนยากจน

เพราะเขาไม่ได้ขอเงินผมไปดำเนินชีวิต

ผมไม่สรรเสริญเยินยอผู้มีอำนาจ

เพราะความสะดวกที่เขาหยิบยื่น

ให้มันย่อมมีราคาที่ต้องจ่าย

ผมเชื่อและแคร์ก็แค่

1. คนที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับผม

2. คนที่ฉุดให้ผมลุกขึ้นยืนตอนที่ผมล้ม

3. คนที่ไม่ทอดทิ้งผม แม้ตอนที่ผมแทบสิ้นเนื้อประดาตัว

เชื่อไหมครับ…

มิตรแท้ปากไม่ค่อยหวาน แต่ที่ปากหวานมักตีสีหน้าเก่ง

ชอบผมก็คบหา ไม่ชอบผมก็เชิญไปไกลๆ

ชีวิตคนมันสั้น จะมานั่งปั้นหน้ากันทำไม?

ต่อให้ไม่รู้หนังสือ ก็ต้องดูคนเป็น!

ต้นไม้สูงอย่าลืมราก

วันใดที่คุณรุ่งเรืองก็อย่าลืมสำนึกคุณ

ข้อคิดจากหลิวเต๋อหัว

Leave a Reply

Your email address will not be published.