พระคาถาศั ก ดิ์สิทธิ์ จากหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง

พระคาถาศั ก ดิ์สิทธิ์ จากหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง เชื่อกันว่า คาถาเงินล้านบทนี้ ผู้ใดหมั่นสวด จะช่วยเรียกเงินทอง เรียกทรัพย์ให้กับผู้สวด

พระราชพรหมยาน หรือ ฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง ได้สอนให้ลูกศิษย์สวดเพื่อความคล่องตัวทางการเงิน ซึ่งเป็นพระคาถาที่ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ได้รับมาจากสมเด็จองค์ปฐมตั้งแต่ พ.ศ. 2517

พระคาถาเงินล้าน หรือ คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เริ่มจากการท่องนะโม 3 จบ แล้วตามด้วย พุทธะ มะอะอุ นะโมพุ ทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทๅสี วิระทาสา วิระอิ ตถิโย พุ ทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม สัมปติจฉามิ เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤาๆ

พระคาถาเงินล้าน พลิกชีวิต คนนิยมสวด คาถาเงินล้าน 9 จบ และ พร้อมคําอธิษฐาน สิ่งที่ตนเองหวัง หรือ บางคนนิยมอ่าน คำอธิษฐาน ก่อนสวดคาถาเงินล้าน

 

แหล่งที่มา : thainewsonline

เรียบเรียงโดย : rugyim.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.