ก่อน เ สี ย ชี วิ ต พ่อมอบนาฬิกาเรือนเก่าอายุ 200 ปีให้ลูกไปขาย

พ่อชราคนหนึ่ง ก่อนเสียชีวิตเขาได้บอกกับลูกชายว่า นี่คือ นาฬิกาเรือนเก่า ของปู่ของปู่ของปู่ของเจ้า ที่ตกทอดมายาวนาน อายุของมันไม่ต่ำกว่า 200 ปีทีเดียว และมันกำลังจะตกทอดไปสู่ลูกของพ่อคนนี้ แต่ก่อนที่ข้าจะให้มันแก่เจ้า เจ้าจงไปที่ร้านนาฬิกาต้นถนนและบอกกับเจ้าของร้านคนหนุ่มนั้นว่า

นาฬิกาเรือนเก่า

ฉันอย า กขาย นาฬิกาเรือนเก่า นี้ และจงดูซิว่าเขาจะให้ราคาเท่าไหร่?

ลูกชายออกไปแล้วกลับมาบอกพ่อว่าเขาจ่าย 5ดอลลาร์เท่านั้นเพราะมันเก่าแล้ว”

พ่อชราจึงบอกกลับลูกอีกว่า  “เจ้าจงไปที่ร้านขายของเก่าและลองเสนอขายนาฬิกานี้แก่เข า ดู”

ลูกชายหายไปสักครู่นึงแล้วกลับมาบอกว่า “เขาให้ 5,000 ดอลลาร์”

ผู้เป็นพ่อจึงบอกลูกว่า “เจ้าจงไปที่พิพิธภัณฑ์และเสนอขายนาฬิกาเรือนนี้แก่พวกเข า ดู”

เขาหายไปนานเลย แล้วก็กลับมาบอกว่า “พวกเขาได้ตามผู้เชี่ยวชาญมาประเมินและเสนอราคาให้ลูก 1,000,000ล้านดอลลาร์แลกกับของชิ้นนี้”

พ่อจึงกล่าวกับลูกชายว่า  “หวังว่านี่จะทำให้ให้เจ้าได้เรียนรู้ว่า สถานที่ๆถูกต้อง…….จะประเมินค่าของเจ้าอย่างถูกต้อง”

ดังนั้นเจ้าอย่าได้วางตัวเจ้าผิดที่ผิดทางแล้วโมโหโทโสว่าคนอื่นไม่ให้เกียรติเจ้า….คนที่รู้ค่าของเจ้าเท่านั้นที่จะให้เกียรติเจ้า ดังนั้นอย่าอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะกับเจ้า