ฟังคำตอบของทมยันตี ต่อเหตุการณ์ 6 ตุลา

ฟังคำตอบจาก ทมยันตี หรือ คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ ต่อเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519

ภายหลังจากการเ สี ย ชี วิ ต แล้วถูกรื้อประวัติเรื่องที่คุณหญิงมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุกา รณ์

วันที่ 14 กันย ายน 2564 นับเป็นการสูญเ สี ยครั้งใหญ่ของวงการวรรณกรรมของไทย เมื่อ ทมยันตี หรือ คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณกรรม เ สี ย ชี วิ ตในวัย 85 ปีที่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งทมยันตีนั้น เป็นผู้ประพันธ์นิย ายคลาสสิกของไทยหลายเรื่อง และถูกนำมาสร้างสรรค์เป็นละครและภาพยนตร์มากมาย อาทิ คู่กรรม ดั่งดวงหฤทัย ล่ า ทวิภพ คลื่นชี วิ ต พิ ษสว า ท เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเ สี ย ชี วิ ตของคุณหญิง ก็ยังมีเหตุการณ์หนึ่งที่ถูกพูดถึงคือ การที่ทมยันตี เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ที่ทางรัฐบาลล้อมปร า บนักศึกษาธรรมศาสตร์ จนมีผู้เ สี ย ชี วิ ตเป็นจำนวนมาก มีการเผยแพร่คลิปเสียงของทมยันตี ที่พูดผ่านวิทยุย านเกราะในทำนองปลุกระ ด ม รวมถึงการเป็นแกนนำสำคัญของชมรมแม่บ้านทหารบก ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของภรรย าข้าราชการ ภรรย านายพลและแม่บ้าน เคยปราศรัยโ จ ม ตีขบวนการนักศึกษาที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยว่าเป็นผู้บ่ อ น ทำ ล า ยมิตรประเทศ

ล่ า สุด ทวิตเตอร์ itv & TITV Archive – Thailand ได้นำเทปรายการย้อนรอย ที่ออกอากาศเมื่อปี พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นเทปที่ย้อนให้เห็นถึงเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 โดยในครั้งนั้น ทางรายการได้ไปสัมภาษณ์ทมยันตีด้วย

ทั้งนี้ ทมยันตีได้บอกว่า “ถ้าคุณอย า กเป็นคอมมิวนิสต์ ตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ แล้วคนไทยเลือก แล้วคอมมิวนิสต์ปกครองประเทศ โอเค..เป็น

แต้ถ้าวันนี้ไม่ใช่ คุณต้องวางปื น เดินเข้ามาเล่นเกมการเมืองกัน วันนี้…มากมายท่านก็วางปื น ท่านเดินมาเล่นเกมการเมืองและเล่นดีด้วย หลายคนกลายเป็นคนที่ดิฉันเชียร์ในสภา ไม่เอ่ยชื่อท่านนะคะ”

ขอบคุณที่มา : Kapook

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *