มติไฟเขียว เล่นน้ำสงกรานต์ได้

มติไฟเขียว เล่นน้ำสงกรานต์ได้

วันที่ 30 มีนาคม นายขจิต ชัชชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกรุงเทพมหานคร ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมสงกรานต์ตามประเพณีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

แต่ข้อปฏิบัติและระเบียบต่างๆ จะต้องให้ผ่านการพิจารณาของศูนย์บริหารสถานการณ์ CV-19 (ศบค.) ชุดใหญ่ ที่ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งคาดว่าจะมีการลงนามในเร็วๆนี้ และ กทม.จะออกคำสั่งตามระเบียบดังกล่าวภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้ เพื่อให้มีผลในวันที่ 1 เมษายน 2565

ปลัด กทม. กล่าวว่า เบื้องต้น อนุญาตให้จัดกิจกรรมตามประเพณีได้ โดยเล่นน้ำแบบประพรม และต้องปฏิบัติตามมาตรการ CV Free Setting ห้ามประแป้ง ห้ามปาร์ตี้โฟม รวมถึงห้ามจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มในพื้นที่จัดงาน ตลอดจนต้องควบคุมความหนาแน่นในพื้นที่จัดงาน 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร และจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาด้วย

ในส่วนพื้นที่สาธารณะ เช่น ท้องถนน ฯลฯ ห้ามให้มีการเล่นน้ำ ประแป้ง และปาร์ตี้โฟมเด็ดขาดส่วนกิจกรรมรวมกลุ่มในครอบครัวนั้น ให้มีการรดน้ำดำหัว และจัดกิจกรรมในที่มีการระบายอากาศได้ดี สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา งดกิจกรรมการสัมผัสใกล้ชิด หรือใช้สิ่งของร่วมกัน หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุควรได้รับวัคซีนให้ครบก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

ขณะนี้มีพื้นที่แลนด์มาร์กต่างๆ และวัด ที่ยื่นเรื่องขอจัดงานมาแล้วประมาณ 7-8 แห่ง ล่าสุดอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ ส่วนการจัดงานสงกรานต์ของแต่ละสำนักงานเขตนั้น ขณะนี้ ยื่นเรื่องมาว่าไม่จัดงานแล้ว 46 เขต เหลืออีก 4 เขต ยังไม่ได้แจ้งว่าจะจัดหรือไม่จัดซึ่งคาดว่าสาเหตุที่ไม่จัด เพราะเกี่ยวเนื่องมาจากช่วงนี้เป็นช่วงการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ซึ่งจะมีทั้งการเปิดรับสมัคร และต่อเนื่องไปจนถึงช่วงหาเสียงของผู้สมัคร

สำหรับพื้นที่ที่ต้องการจัดกิจกรรมสงกรานต์ในพื้นที่กรุงเทพฯ หากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 1,000 คน ให้ทำเรื่องขออนุญาตไปที่สำนักงานเขตนั้นๆ แต่หากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิน 1,000 คน จะต้องทำเรื่องขออนุญาตไปยังสำนักอนามัย กทม. โดยจะต้องทำเรื่องขออนุญาตล่วงหน้า 5 วันเป็นอย่างน้อยก่อนจัดกิจกรรม

ส่วนกรณีการบริโภคเครื่องดื่มนั้น แหล่งข่าวจากในที่ประชุมคณะกรรมการ กทม. ระบุว่า สำหรับร้านค้าบริเวณโดยรอบสถานที่จัดงานสงกรานต์ ที่ไม่ได้อยู่ในสถานที่จัดงาน สามารถเปิดให้บริการจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มได้ตามปกติแต่ต้องเป็นร้านที่มีสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA หรือ SHA Plus และต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกัน CV-19 และตามระเบียบของ กทม. อทั้งยังจำกัดเวลาจำหน่ายและบริโภคถึงเวลา 23.00 น. เท่านั้นอย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน เพื่อลดการแพร่กระจายของ CV-19

Leave a Reply

Your email address will not be published.