มาแน่นอน เผยความคืบหน้า คนละครึ่ง เฟส 3

มาแน่นอน เผยความคืบหน้า คนละครึ่ง เฟส 3

สําหรับโครงการ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความเกี่ยวกับโครงการคนละ ครึ่ง โดยระบุเนื้อหาดังนี้ กระทรวงการคลัง เผยโครงการคนละครึ่งเฟส 2 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 64 มียอดการใช้ จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจตลอดโครงการ จํานวน 102,065 ล้านบาท แบ่งเป็นเ งิ นที่ประชาชนจ่าย 52,251 ล้านบาท และภาครัฐร่วมจ่ายอีก 49,814 ล้านบาท

 

มีผู้ใช้สิทธิทั้งสิ้น 14,793,502 คน จากเป้าหมาย 15 ล้านคน ในจํานวนนี้มีการใช้จ่ายตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป จํานวน 13,653,565 คน คิดเป็น 92% ของผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมด และมีการใช้จ่ายครบวงเ งิ นโครงการ 3,500 บาท จํานวน 7,819,925 คน ส่วนโครงการคนละครึ่งเฟส 3 รอรายละเอียดหลังสิ้นเดือน พ.ค. นี้

อย่างไรก็ตาม โครงการ คนละครึ่ง เฟส3 มาแน่นอน เตรียมตัวรอได้เลยค่ะ ขอบคุณ รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรัฐบาล

Leave a Reply

Your email address will not be published.