ขยายสิทธิโครงการ อีกคนละ 2,000 บาท

รับเพิ่มอีกคนละ 2,000 บาท

โดยวาระที่น่าสนใจวันนี้คือมาตรการเ ยี ยวย า โค วิ ด  การพิจารณางบประมาณ จัดสรรงบประมาณจากเงินกู้ เพื่อใช้เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ในระลอกที่ 3 ทั้งเราชนะ คนละครึ่งเฟส 3 และ ม33เรารักกัน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฮ รัฐบาลเยียวยาเพิ่ม เดือนละ 200 บาท นาน 6 เดือน

ล่าสุด มีรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ หลักการมาตรการเยียว ยา โ ค วิ ด  ระลอก 3 ให้ขยายสิทธิโครงการ “เราชนะ” อีกคนละ 2,000 บาท แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ 33 ล้านคน เพิ่มอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ กรอบวงเงิน 6.7 หมื่นล้านบาท ใช้จ่ายได้ถึง 30 มิ.ย.64

และขยายสิทธิโครงการ “ม.33 เรารักกัน” อีกคนละ 2,000 บาท จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้านคน

โดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ วงเงินรวม 18,500 ล้านบาท ใช้จ่ายได้ถึง 30 มิ.ย. 2564

นอกจากนี้ ยังอนุมัติมาตรการ “คนละครึ่งเฟส 3” คนละ 3,000 บาท ให้สิทธิ์ 31 ล้านคน ระยะเวลาเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 งบประมาณ 93,000 ล้านบาท

ขอบคุณที่มา amarintv

Leave a Reply

Your email address will not be published.