ร่วมด้วยช่วยกัน เป็นผู้ให้ช่วยผู้ป่ ว ยด้อยโอกาส วันมหิดล

ร่วมด้วยช่วยกัน เป็นผู้ให้ช่วยผู้ป่ ว ยด้อยโอกาส วันมหิดล

จอส – เวอาห์ แสงเ งิ น, พลอย – ภัชธร ธนวัฒน์, สิทธิ์ – กรวิชญ์ ศรีสงคราม, เอฟ – รัฐพงศ์ ปิติชาญ และโตโต้ – ธนเดช โอภาสธัญกร ซึ่งเป็นศิลปินนักแสดงในเครือแกรมมี่ ได้ร่วมงานแถลงข่าว “24 กันย ายน “วันมหิดล” ร่วมเป็น “ผู้ให้” เพื่อผู้ป่ ว ยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช” กิจก ร ร มเนื่องใน “วันมหิดล” โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพย าบาล มหาวิทย าลัยมหิดล เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเป็น “ผู้ให้” ด้วยการบริจาคเ งิ นเพื่อผู้ป่ ว ยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช

โดยเหล่าศิลปิน ได้ร่วมทำธงวันมหิดลกับเหล่านิสิตนักศึกษาแพทย์ พร้อมเดินรณรงค์ออกรับบริจาคบริเวณโดยรอบโรงพย าบาลศิริราช เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่ ว ยย ากไร้ในครั้งนี้ด้วย โดยบรรย ากาศการรับบริจาคเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนช่วยร่วมบริจาคเ งิ นเป็นจำนวนมาก

จอส – เวอาห์ แสงเ งิ น ได้เปิดเผยว่า

“ในฐานะที่ผมเองเป็นศิษย์เก่าจากมหาวิทย าลัยมหิดล ผมรู้สึกยินดีมากครับ ที่วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมทำกิจกssมดี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่ ว ยด้อยโอกาสของโรงพย าบาลศิริราช อย่างน้อยก็ทำให้ผู้ป่ ว ยเหล่านั้นได้รับโอกาสในการรั กษ ามากขึ้น ผมจึงอย า กให้ทุกคนร่วมกันบริจาคคนละเล็กน้อยครับ ได้ทั้งบุญได้ทั้งความสุขครับ”

พลอย – ภัชธร ธนวัฒน์ ได้เปิดเผยว่า

“อย า กเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นผู้ให้ เพื่อผู้ป่ ว ยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช มาร่วมทำบุญกันเยอะนะคะ เพราะนอกจากผู้ร่วมบริจาคจะได้รับธงมหิดล ซึ่งทำขึ้นโดยน้องนักศึกษาแพทย์แล้ว ยังได้รับหน้ากากอนามัย เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะ”

โตโต้ – ธนเดช โอภาสธัญกร ได้เปิดเผยว่า

“สำหรับผู้ที่สนใจร่วมบริจาค สามารถบริจาคได้ที่กลุ่มน้อง นักศึกษาแพทย์ที่ร่วมรณรงค์ตามจุดต่าง ทั่วกรุงเทพฯ หรือมาบริจาคโดยตรงที่โรงพย าบาลศิริราชได้ทุกวัน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการครับ เ งิ นทุกบาทของท่านสามารถช่วยต่อชีวิตผู้ป่ ว ยอีกหลายคนได้นะครับ”

ที่มา newtv

Leave a Reply

Your email address will not be published.