ร ว ยแน่ 3 วันเ กิ ดนี้ ทรัพย์จะนับไม่ถ้วน หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง

ร ว ยแน่ 3 วันเ กิ ดนี้ ทรัพย์จะนับไม่ถ้วน หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง

ท่านที่เ กิ ดวันอาทิตย์

ท่านที่เ กิ ดวันอาทิตย์ มีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภมากมายจนล้นมือล้นกระเป๋า เ รื่ อ งเงินเ รื่ อ งทองของท่านที่เ กิ ดวันอาทิตย์นั้นดีมาก เพราะจะมีความมั่นคง เจ้านายเอ็นดู เพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือ แต่ให้ร ะ มั ด ร ะ วั งด้านการใช้เงิน เพราะมีเกณฑ์ที่จะใช้จ่ายเยอะพอสมควร ให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ อย่าประมทาเด็ดข า ด

แนะนำเสริมโชคลาภ : ควรหาโอกาสไปทำบุญบริจาคเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วกับเด็กย ากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส

ท่านที่เ กิ ดวันพฤหัสบดี

ท่านที่เ กิ ดวันพฤหัสบดี การเงินของท่านในช่วงนี้จะดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเป็นอย่างมาก ที่ผ่านมาการเงินจะมีติดขัดตลอด หาได้เท่าไหร่ก็จะหมดไปอย่างรวดเร็ว แต่หลังจากนี้ขอบอกเลยว่ามีเกณฑ์ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเป็นอย่างมาก เพราะการเงินจะดีขึ้น มีรายได้มากขึ้น หากทำการค้าการขายก็จะได้กำไรมากมาย การเงินจะไม่ขัดสนเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไป ถ้าต้องการที่จะ เ สี่ ย ง โชค ก็ขอบอกเลยว่ามีเกณฑ์ถูกรางวัลใหญ่ ได้จับเงินหลักแสนหลักล้าน เป็นโชคลาภที่ไม่ทันตั้งตัวกันเลยทีเดียว

แนะนำเสริมโชคลาภ : ควรหาโอกาสทำบุญเกี่ยวกับน้ำ และวันพระก็ควรหมั่นถวายน้ำสะอาดอย่าให้ข า ด

ท่านที่เ กิ ดวันศุกร์

ท่านที่เ กิ ดวันศุกร์ ขอบอกเลยว่าเมื่อก่อนด ว งชะตาของท่านนั้นการเงินมีติดขัดไป แต่หลังจากนี้ด ว งชะตาของท่านจะดีขึ้นมาก เป็นด ว งชะตาด ว งดีอันดับแรก กันเลยทีเดียว โดยเฉพาะเ รื่ อ งโชคลาภ การเงินจะดีขึ้น ราบลื่น ด ว งดีในเ รื่ อ งการ เ สี่ ย ง โชค จะถูกรางวัลใหญ่

แนะนำเสริมโชคลาภ : ควรทำบุญบริจาคโลงศ พ หรือผ้าดิบให้ผู้ย ากไร้ และอีกแนะนำคือ ควร เ สี่ ย ง ด ว งกับผู้สูงอายุ จะมีโอกาสได้ลาภมากกว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published.