วิธียื นยัน สิทธิ คนละครึ่งเฟ ส 3 ไม่ต้องลงทะเบียน

เรียกได้ เป็นข่าวดี สำหรับ โค ร ง การ คนละครึ่ ง ที่ล่าสุดอนุมัติแล้ว
สำหรับ โคร ง การนี้ ทางด้าน นางสาวกุลยๅ ตันติเตมิท ผู้อำนวยการคลัง
กล่าวถึงการขยายอายุ โครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 ว่า

จะไม่มีการต่ออายุโครงการนี้ทันทีหลังวันที่ 31 มีนาคม 2564
ซึ่งจบเฟส 2 ของโครงการคนละครึ่ง
คๅดว่า โครงการคนละครึ่งเฟส 3 จะออกมาช่วงหลังสงกร านต์

 

โดยผู้ที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งเดิม
ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แต่จะไม่ได้รับสิทธิต่ออายุทันที ต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ
ในแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

ส่วนของผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง และต้องการเข้าร่วมในเฟส 3
ซึ่งต้องติดตามกันต่อไป อย่างไรก็ตาม

 

คๅดว่าจะใช้เงิน ที่เหลืออยู่ 2 แสนล้ๅนบาท และต้องมีการประเมินถึงโครงการกระตุ้นเ ศร ษ ฐกิจ
อื่น ๆ ว่า เป็นไปตามเป้าที่วางไว้หรือไม่

Leave a Reply

Your email address will not be published.