HomeContentวิธีแก้ดวง ติดขัด การเงิน การงาน

วิธีแก้ดวง ติดขัด การเงิน การงาน

สำหรับใครที่รู้สึกว่า ชี วิ ต ของตัวเองนั้นติดขัด รู้สึกว่าดวงไม่ดี ทำอะไรก็เกิด อุ ป ส ร ร ค ไม่ว่าเป็นทั้งเรื่องเงิน เรื่องการงาน มาดูวิธี 2 วิธีแก้ดวงที่เชื่อว่าจะช่วยเหลือดวงเราดีขึ้น และผ่าน อุ ป ส ร ร ค ทั้งหลายไปได้กัน เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณนะคะ

ก่อนอื่นต้องลองเช็กตัวเองสักหน่อย ว่าตัวเรานั้นได้เคยไปสัญญา บนบานอะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แล้วลืมหรือไม่ ซึ่งวิธีแก้คือการจุดธูป 16 ดอกกลางแจ้ง อฐิษฐานจิต กล่าวชื่อ-นามสกุล แล้วกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง เจ้ากรรม นายเวร ทั้งชาตินี้

หรือชาติที่แล้วที่เราเคยไปสัญญาอะไรไว้ แล้วลืมไม่ได้แก้ไข หรือที่เราเคยไปทำ บ า ป อะไรไว้ และส่งผลให้ชีวิตติดขัดจนถึงตอนนี้ ให้ขอ อ โห สิ กรรม และขอแก้ไขในทุกสิ่งที่ได้ทำผิดไป

จากนั้นวันรุ่งขึ้น หลังจากจุดธูป 16 ดอกกลางแจ้งแล้ว ให้งดเนื้อสัตว์ เปลี่ยนเป็นมาทาน มัง ส วิ รัติ 3 วันติดต่อกัน และในระหว่าง 3 วันนี้ ให้ทำทานโดยการทำทาน บริจาค เ ลื อ ด ช่วยเหลือ ผู้ ยาก ไ ร้ ปล่อย ชี วิ ต สัตว์ที่กำลังถูก ฆ่ า และอุทิศส่วนกุศลที่ทำหมดให้กับ เจ้ากรรม นายเวร

ขั้นตอนการทำพิธีจุดธูป 16 ดอกกลางแจ้ง

เริ่มจากจุดธูป 16 ดอก กลางแจ้ง

ตั้งสมาธิ ท่องนะโมฯ 3 จบ

นะ โม ตัส สะ ภะ คะ วะ โต อะ ระ หะ โต สัม มา สัม พุทธ ธัส สะ

นะ โม ตัส สะ ภะ คะ วะ โต อะ ระ หะ โต สัม มา สัม พุทธ ธัส สะ

นะ โม ตัส สะ ภะ คะ วะ โต อะ ระ หะ โต สัม มา สัม พุทธ ธัส สะ

ตั้งจิตอธิฐาน อันเชิญ ครูบาอาจารย์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา พ่อเกิดแม่เกิด พ่อซื้อแม่ซื้อ ในทุกชาติ และเทพเทวดา

ที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์ รวมทั้งองค์มหาเทพ มหาโพธิสัตว์ ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย ใน 19 ชั้นฟ้า 16 พรหมมา 15 ชั้นดิน 14 ภูมิบาดาล 21 ภูมิพระแม่ธรณี พระแม่คงคา ที่ข้าพเจ้าอาศัยและยืนอยู่นี้

พระภูมิเจ้าที่ ผี บ้าน ผี เรือน รวมทั้งเจ้ากรรม นายเวร และเจ้าบุญนายคุณ เจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทุกชาติภพ ที่เคยผูกพันธ์กันมาในอดีต ให้มารับรู้รับฟังการขอขมา และ ขอถอนคำ ส า ป แ ช่ งที่มีต่อกัน ทั้งในอดีต และปัจจุบัน ของข้าพเจ้าในครั้งนี้

ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) ขอขมากรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ต่อท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ระลึกได้ หรือไม่ได้ก็ดี ขอท่านผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเจ้ากรรม นายเวร เจ้าบุญนายคุณ เจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลาย

โปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด อย่าได้ โ ก ร ธ เ คื อ ง อย่าได้จองเวรต่อข้าพเจ้าอีกต่อไป และโปรดถอดถอนคำ ส า ป แ ช่ ง ที่ให้แกข้าพเจ้า หรือคำ ส า ป ใดๆ อันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำ หรือถูกกระทำ จากท่านทั้งหลายก็ดี ขอจง ดับ หมดสิ้นไปด้วย

ด้วย อา นุ ภาพ พระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และด้วยบารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้า และองค์มหาเทพ โปรดเมตตา และประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด และช่วยเปิดทาง และแสงสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม และให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้า จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป

ขอให้มีโชค มีลาภ มีเงินมีทอง เหลือกิน เหลือใช้ เหลือเก็บ เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี ด้วยเถิด และขอให้ข้าพเจ้า ได้พบแต่คนดี มีคุณธรรม อยู่ในศีล ในธรรม เข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

เมื่อกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ให้ท่องคาถาดังนี้

ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ

ขอให้สัตว์โลกทั้งหลายใน 3 ภพ จงพ้นจากภัย พิ บั ติ และเคราะห์กรรมทั้งปวงเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

จากนั้นให้ปักธูปลงดิน

ขอบคุณที่มา : SANOOK

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments